Loạn luân là gì? Loạn luân bị xử lý thế nào?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
26/08/2022 15:49 PM

Cho tôi hỏi loạn luân là gì và loạn luân bị xử lý thế nào? – Minh Hằng (Trà Vinh)

Loạn luân là gì? Loạn luân bị xử lý thế nào?

Loạn luân là gì? Loạn luân bị xử lý thế nào? (Hình từ internet)

1. Loạn luân là gì?

Theo Điều 184 Bộ luật Hình sự 2015 thì loạn luân là hành vi của một người giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.

Trong đó, những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống, trong đó, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau.

2. Loạn luân bị xử lý thế nào?

Tùy từng trường hợp mà người có hành vi loạn luân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội sau:

(1) Tội loạn luân (Điều 184 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017)

Người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

(2) Tội hiếp dâm (Khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017)

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân và có tính chất loạn luân thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

(3) Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017)

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây và có tính chất loạn luân thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

- Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

- Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

(4) Tội cưỡng dâm (Khoản 2 Điều 143 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017)

Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác và có tính chất loạn luân thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

(5) Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Khoản 2 Điều 144 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017)

Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác và có tính chất loạn luân thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

(6) Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017)

Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật Hình sự và có tính chất loạn luân thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Hiện nay, không có văn bản hướng dẫn định tội đối với hành vi loạn luân, tuy nhiên có thể tham khảo tinh thần tại Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn Bộ luật Hình sự 1999, cụ thể:

Để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội loạn luân cần phải xác định rõ hành vi giao cấu là thuận tình, không có dấu hiệu dùng vũ lực hoặc cưỡng ép và được thực hiện với người từ đủ 16 tuổi trở lên.

- Trong trường hợp tuy hành vi giao cấu giữa những người nói trên là thuận tình, nhưng nếu hành vi đó được thực hiện đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội loạn luân mà phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu với trẻ em (điểm c khoản 2 Điều 115 Bộ luật Hình sự 1999).

- Trong trường hợp hành vi loạn luân kèm theo dấu hiệu dùng vũ lực, đe đoạ dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác, thì tuỳ trường hợp người thực hiện hành vi đó phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm (điểm e khoản 2 Điều 111 Bộ luật Hình sự 1999) hoặc tội hiếp dâm trẻ em (điểm a khoản 2 Điều 112 Bộ luật Hình sự 1999);

- Trong trường hợp hành vi loạn luân kèm theo dấu hiệu lợi dụng quan hệ lệ thuộc khiến bên kia phải miễn cưỡng cho giao cấu, thì tuỳ trường hợp người thực hiện hành vi đó phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng dâm (điểm d khoản 2 Điều 113 BLHS) hoặc tội cưỡng dâm trẻ em (điểm a khoản 2 Điều 114 Bộ luật Hình sự 1999);

- Trong mọi trường hợp hành vi loạn luân được thực hiện đối với trẻ em dưới 13 tuổi, thì người thực hiện hành vi loạn luân phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm trẻ em (điểm a khoản 2 Điều 112 Bộ luật Hình sự 1999).

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 43,537

Bài viết về

lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn