Đảng viên dự bị có phải sinh hoạt chi bộ không?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Như Mai
12/08/2022 15:25 PM

“Tôi vừa học xong lớp cảm tình Đảng, nếu trở thành đảng viên dự bị thì phải có tham gia sinh hoạt chi bộ không?” - Chị Minh Trang đến từ Kiên Giang.

Về vấn đề này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Thế nào là đảng viên dự bị?

Theo khoản 1 Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam được xem là:

- Chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 

- Có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

- Có đạo đức và lối sống lành mạnh; 

- Gắn bó mật thiết với nhân dân; 

- Phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Theo đó, người có đủ các yếu tố nêu trên có thể được xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ (khoản 1 Điều 5 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam).

Căn cứ các quy định nêu trên, đảng viên dự bị là đảng viên được kết nạp Đảng nhưng chưa được đứng trong hàng ngũ đảng viên chính thức mà phải trải qua 12 tháng dự bị thử thách, rèn luyện, tiến bộ. Sau thời gian dự bị mới được xem xét để trở thành đảng viên chính thức.

Đảng viên dự bị có phải sinh hoạt chi bộ không?

Đảng viên dự bị có phải sinh hoạt chi bộ không? (Hình từ Internet)

2. Đảng viên dự bị có phải tham gia sinh hoạt chi bộ không?

Theo quy định hiện hành, không có loại trừ trường hợp đảng viên dự bị thì không phải sinh hoạt chi bộ.

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018 quy định công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ như sau:

2.1 Đối với sinh hoạt thường kỳ

- Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết (nếu có) hoặc dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt.

- Họp chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại chi bộ; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết (nếu có).

- Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ đến đảng viên và cấp ủy viên cấp trên được phân công theo dõi chi bộ. Chi bộ có điều kiện gửi trước tài liệu sinh hoạt cho đảng viên để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung phát biểu ý kiến.

2.2 Đối với sinh hoạt chuyên đề

- Hằng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

- Chi bộ phân công đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề để chuẩn bị bằng văn bản. Đối với chi bộ do điều kiện khó khăn không thể chuẩn bị chuyên đề sinh hoạt bằng văn bản, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cách thức sinh hoạt nhưng phải bảo đảm chất lượng.

- Bí thư chi bộ trao đổi về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề với đảng viên được phân công. Dự thảo chuyên đề phải được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông qua và gửi cho đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt.

Đồng thời, Điều 8 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí 03 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên trong danh sách đảng viên.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, đảng viên dự bị cũng phải tham gia sinh hoạt chi bộ như đảng viên chính thức. Trường hợp đảng viên dự bị không tham gia sinh hoạt chi bộ 03 tháng trong năm thì có thể xem xét, xóa tên khỏi danh sách đảng viên dự bị.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,043

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn