Công trình xây dựng được phân loại, phân cấp như thế nào?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
15/07/2022 10:07 AM

Luật Xây dựng quy định công trình xây dựng được phân theo loại và cấp công trình. Vậy công trình xây dựng được phân loại, phân cấp như thế nào?

Công trình xây dựng được phân loại, phân cấp như thế nào?

Công trình xây dựng được phân loại, phân cấp như thế nào?

1. Phân loại công trình xây dựng

Theo Điều 5 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật Xây dựng 2020), căn cứ tính chất kết cấu và công năng sử dụng, công trình xây dựng được phân loại như sau:

- Theo tính chất kết cấu, công trình được phân thành các loại gồm:

+ Nhà kết cấu dạng nhà;

+ Cầu, đường, hầm, cảng;

+ Trụ, tháp, bể chứa, silô, tường chắn, đê, đập, kè;

+ Kết cấu dạng đường ống;

+ Các kết cấu khác;

- Theo công năng sử dụng, công trình được phân thành các loại gồm:

+ Công trình sử dụng cho mục đích dân dụng;

+ Công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp;

+ Công trình cung cấp các cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật;

+ Công trình phục vụ giao thông vận tải;

+ Công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn;

+ Công trình sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh.

- Công năng sử dụng của công trình có thể được tạo ra bởi một công trình độc lập, một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục công trình có mối quan hệ tương hỗ với nhau tạo nên công năng chung.

- Dự án đầu tư xây dựng có thể có một, một số công trình độc lập hoặc tổ hợp công trình chính hoặc dây chuyền công nghệ chính.

- Công trình nằm trong một tổ hợp công trình hoặc một dây chuyền công nghệ là hạng mục công trình trong tổ hợp công trình hoặc dây chuyền công nghệ.

2. Phân cấp công trình xây dựng

Theo Điều 5 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật Xây dựng 2020), Điều 3 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, cấp công trình xây dựng được xác định cho từng loại công trình gồm:

- Cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động đầu tư xây dựng quy định tại Luật Xây dựng được xác định căn cứ vào quy mô, mức độ quan trọng, thông số kỹ thuật của công trình, bao gồm:

+ Cấp đặc biệt;

+ Cấp I;

+ Cấp II;

+ Cấp III;

+ Cấp IV.

- Cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng công trình được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Cấp công trình phục vụ quản lý các nội dung khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

>>> Xem thêm: Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán công trình xây dựng thuộc về cơ quan nào?

Công trình xây dựng được xác định loại dự án nhóm A, B hay nhóm C như thế nào theo pháp luật xây dựng hiện hành?

Chi phí bảo hiểm của công trình xây dựng có được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng hay không? Thời hạn bảo hiểm đối với bảo hiểm công trình xây dựng là bao lâu?

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,624

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn