Công việc dưới 01 tháng có phải giao kết HĐLĐ bằng văn bản?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
01/07/2022 08:29 AM

Hiện nay, rất nhiều trường hợp doanh nghiệp thuê mướn lao động làm việc thời vụ (thường dưới 1 tháng). Vậy những trường hợp công việc dưới 1 tháng thì có cần giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản hay không?

Công việc dưới 01 tháng có phải giao kết HĐLĐ bằng văn bản?

Công việc dưới 01 tháng có phải giao kết HĐLĐ bằng văn bản? (Hình từ iternet)

1. Hợp đồng lao động là gì?

Theo khoản 1 Điều 13 Luật Lao động 2019 có quy định cụ thể về HĐLĐ như sau:

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

2. Các loại hợp đồng lao động 

Theo khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định về loại hợp đồng lao động

- Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

3. Hình thức hợp đồng lao động

Theo khoản Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 quy định về hình thức hợp đồng như sau:

- Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 14 Bộ luật Lao động 2019.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

- Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 Điều 177 Bộ luật Lao động 2019.

Như vậy, đối với người lao động công việc dưới 1 tháng thì hai bên có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói mà không nhất thiết phải bằng văn bản.

>>> Xem thêm: NSDLĐ có được quy định thời gian nộp bằng cấp hay chứng chỉ cho NLĐ sau khi được tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động không?

Phó giám đốc công ty cổ phần có quyền giao kết hợp đồng lao động với người lao động hay không? Nếu hợp đồng bị sai sót thì có được ký lại hợp đồng khác?

Công ty có được giữ bản chính giấy tờ tùy thân của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động hay không?

Chí Nhân

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,095

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn