Đề xuất hướng dẫn chuyển tiền một chiều ra nước ngoài đối với tổ chức, cá nhân

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Như Mai
09/04/2022 21:04 PM

Đây là nội dung tại dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.

Đề xuất hướng dẫn chuyển tiền một chiều ra nước ngoài đối với tổ chức, cá nhân

Đề xuất hướng dẫn chuyển tiền một chiều ra nước ngoài đối với tổ chức, cá nhân (Ảnh minh họa)

1. Các trường hợp chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của tổ chức

Cụ thể, tại Điều 4 dự thảo Thông tư quy định các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều của tổ chức bao gồm:

- Các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức 

+ Mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để viện trợ theo các cam kết, thỏa thuận giữa Nhà nước, Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương với nước ngoài. Nguồn viện trợ là các khoản kinh phí hỗ trợ từ ngân sách hoặc nguồn tiền của chính tổ chức viện trợ; 

+ Mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh, sự cố nghiêm trọng, hỗ trợ bệnh nhân hiểm nghèo, xóa đói giảm nghèo ở nước ngoài. Nguồn tài trợ là nguồn tiền huy động, tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc/và nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ; 

+ Mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ cho các chương trình, các quỹ, dự án nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển trong các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, y tế, ngoại giao, khoa học công nghệ. Nguồn tài trợ là nguồn tiền huy động, tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc/và nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ. 

- Các trường hợp mua, chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của tổ chức để phục vụ mục đích khác 

+ Trả thưởng cho người không cư trú là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tham gia các chương trình, cuộc thi tại Việt Nam. Nguồn tiền trả thưởng là nguồn tiền tài trợ của người không cư trú là tổ chức ở nước ngoài hoặc nguồn tiền tài trợ của người cư trú là tổ chức; 

+ Chuyển tiền một chiều ra nước ngoài từ nguồn tài trợ tiếp nhận của người không cư trú là tổ chức ở nước ngoài: 

(i) Phân bổ tiền tài trợ cho các thành viên nước ngoài tham gia thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và nước ngoài; 

(ii) Hoàn trả tiền tài trợ thực hiện các dự án ở Việt Nam theo các cam kết, thỏa thuận với bên nước ngoài. 

2. Các trường hợp chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của cá nhân

Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 70/2014/NĐ-CP , cụ thể như sau: 

- Người cư trú là tổ chức được thực hiện chuyển tiền một chiều ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ hoặc các mục đích khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau:

+ Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;

+ Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;

+ Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;

+ Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;

+ Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;

+ Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;

+ Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.

- Người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài có ngoại tệ trên tài khoản hoặc các nguồn thu ngoại tệ hợp pháp được chuyển, mang ra nước ngoài; trường hợp có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam thì được mua ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài.

- Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do người cư trú, người không cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền.

Xem chi tiết mức ngoại tệ được chuyển, điều kiện chuyển tiền một chiều ra nước ngoài tại dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,486

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn