Lưu ý khi viết bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
04/12/2021 11:02 AM

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021 và hướng dẫn đánh giá, xếp loại đảng viên được thực hiện theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019.

Lưu ý khi viết bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021

Tuy nhiên, khi viết bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021 và đánh giá xếp loại thì cần lưu ý một số nội dung sau:

Phải kiểm điểm đầy đủ, nghiêm túc nội dung theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW. (Xem mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2021 và hướng dẫn đánh giá >>tại đây<<)

Trong đó tập trung kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả tu dưỡng, rèn luyện, ý thức tự giác, tinh thần tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”, thực hiện trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm, biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, “lợi ích nhóm”.

Kiểm điểm cá nhân phải gắn với kiểm điểm của tập thể, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

Cấp ủy cấp trên thực hiện nghiêm việc gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý.

Nội dung gợi ý kiểm điểm phải cụ thể, rõ ràng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nơi có biểu hiện “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Cấp ủy cấp trên phân công đồng chí ủy viên ban thường vụ và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng dự và chỉ đạo kiểm điểm ở những nơi được gợi ý kiểm điểm. Ngay sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra những giải pháp hiệu quả để sớm khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cấp ủy cấp trên phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cấp dưới và cán bộ, đảng viên.

Thực hiện rà soát, đánh giá kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong năm 2020, kịp thời chấn chỉnh đối với những nơi thực hiện thiếu nghiêm túc, không theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc xếp loại tập thể, cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu.

Tiến hành kiểm tra, giám sát công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân. Chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm lại đối với những tập thể, cá nhân kiểm điểm tự phê bình và phê bình chưa đạt yêu cầu; xếp loại lại ở những nơi xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không đúng quy định.

Nguồn: Công văn 2103-CV/BTCTW ngày 05/11/2021 về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 49,064

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn