Biểu mẫu 13/11/2023 10:42 AM

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mới nhất năm 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
13/11/2023 10:42 AM

Tôi muốn biết mẫu bản kiểm điểm Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2023 sẽ được áp dụng theo mẫu nào theo quy định mới nhất? – Phan Huyền (Đồng Tháp)

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mới nhất năm 2023

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mới nhất năm 2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 10/11/2023, Ban Tổ chức Trương ương Đảng ban hành Hướng dẫn 25-HD/BTCTW một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mới nhất năm 2023

Theo đó từ ngày 10/11/2023, mẫu bản kiểm điểm Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mới nhất áp dụng theo Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023 theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mới nhất

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mới nhất sẽ bao gồm các phần như sau:

- Thông tin chung về Đảng viên: Họ tên, Đơn vị công tác, Chi bộ

- Phần ưu điểm và kết quả đạt được ở các tiêu chí:

+ Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

+ Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm

+ Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

- Phần hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

- Phần kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

- Phần giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

- Phần làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

- Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

- Phần tự nhận mức xếp loại chất lượng

Đối tượng và nội dung kiểm điểm đảng viên hằng năm trong hệ thống chính trị

Theo Quy định 124-QĐ/TW năm 2023, đối tượng cá nhân (đảng viên) làm kiểm điểm hằng năm trong hệ thống chính trị bao gồm gồm:

- Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng; đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng; đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng).

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Về nội dung kiểm điểm đảng viên: Tùy vào đối tượng làm kiểm điểm thì nội dung kiểm điểm sẽ khác nhau, cụ thể:

(1) Đối với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

- Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

- Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được cấp có thẩm quyền kết luận và được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước (nếu có).

(2) Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Kiểm điểm nội dung như đối với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và các nội dung sau:

- Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ.

- Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

- Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Ngoài những nội dung trên, cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, cá nhân phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm khi có dấu hiệu vi phạm; để xảy ra những vấn đề bức xúc, phức tạp, dư luận quan tâm; có đơn, thư khiếu nại, tố cáo; biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng; biểu hiện "lợi ích nhóm", tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; có tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý bị kỷ luật, khởi tố; trì trệ, yếu kém, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Xem thêm Hướng dẫn 25-HD/BTCTW có hiệu lực từ ngày 10/11/2023 thay thế Hướng dẫn 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,732

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn