Biểu mẫu 15/09/2022 17:31 PM

Mẫu bản kiểm điểm mới nhất và cách viết bản kiểm điểm

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
15/09/2022 17:31 PM

Tôi muốn xin mẫu bản kiểm điểm năm 2022 và có thể hướng dẫn tôi cách viết bản kiểm điểm được không? - Vân Trang (Đồng Nai)

Một số mẫu bản kiểm điểm và cách viết bản kiểm điểm mới nhất

Mẫu bản kiểm điểm mới nhất và cách viết bản kiểm điểm

Đối với vấn đề này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Ai phải viết bản kiểm điểm?

Bản kiểm điểm là văn bản cá nhân viết nhằm mục đích xem xét, đánh giá lại hành vi của bản thân khi phạm lỗi hoặc đánh giá lại hành vi của bản thân trong quá trình hoạt động, việc một năm đã đạt hay chưa đạt được mục tiêu.

Đối tượng viết bản kiểm điểm gồm:

- Học sinh;

- Đảng viên;

- Cán bộ;

- Công chức;

- Viên chức.

Bản kiểm điểm phải đáp ứng một số nội dung gồm:

- Quốc hiệu;

- Tiêu ngữ;

- Tiêu đề;

- Thông tin người viết kiểm điểm;

- Nội dung kiểm điểm;

- Lời cam đoan (nếu có)

2. Một số bản kiểm điểm thông dụng

- Bản kiểm điểm học sinh

Bản kiểm điểm học sinh do học sinh thực hiện nhằm tự đánh giá hành vi của bản thân khi vi phạm lỗi hoặc bản kiểm điểm những gì đã học, làm được, vi phạm phải trong một năm học.

- Bản kiểm điểm cá nhân

Bản kiểm điểm cá nhân là bản kiểm điểm chung được viết nhằm đánh giá ý thức, tự nhìn nhận khuyết điểm của bản thân từ đó đưa ra cách, mục tiêu khắc phục. 

Thời điểm thực hiện bản kiểm điểm cá nhân: Bản kiểm điểm cá nhân thường được thực hiện vào thời điểm cuối năm trước thời điểm thực hiện tổng kết, đánh giá nhân viên cuối năm.

- Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Căn cứ Tiểu mục 1 Mục I Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định đảng viên phải kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ;

Làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

- Bản kiểm điểm của cán bộ, công chức, viên chức cuối năm

Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định về Bản kiểm điểm của cán bộ, công chức, viên chức cuối năm như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện kiểm điểm thời gian công tác trong năm bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng chỉ loại trừ đối với cán bộ, công chức, viên chức đang nghỉ chế độ thai sản.

3. Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm chuẩn

Sau đây là cách viết bản kiểm điểm của học sinh/nhân viên vi phạm nội quy trường/công ty:

- Quốc hiệu : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Tiêu ngữ: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Tiêu đề: BẢN KIỂM ĐIỂM

- Ghi rõ thông tin người viết kiểm điểm gồm:

+ Họ tên;

+ Ngày sinh;

+ Địa chỉ;

+ Tên trường (đối với học sinh);

+ Lớp (đối với học sinh);

+ Vị trí (đối với nhân viên);

- Ở phần nội dung:

Trình bày rõ nội dung vi phạm, lỗi vi phạm;

Nguyên nhân;

Hậu quả của hành vi vi phạm;

Lưu ý: Nội dung gần ngắn gọn đảm bảo đủ nội dung

- Lời cam đoan: Tại lời cam đoan người viết cần đảm bảo không để tái phạm lỗi vừa vi phạm.

>> Xem thêm bài viết Cách viết bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

4. Mẫu bản kiểm điểm mới nhất

>>>Tải Mẫu bản kiểm điểm học sinh

Mẫu bản kiểm điểm học sinh

>>>Tải Mẫu bản kiểm điểm cuối năm học sinh

Mẫu bản kiểm điểm cuối năm học sinh

>>>Tải Mẫu bản kiểm điểm cá nhân

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân

>>>Tải Mẫu bản kiểm điểm cuối năm cá nhân

Mẫu bản kiểm điểm cuối năm cá nhân

>>>Tải Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

>>> Xem thêm Hướng dẫn viết kiểm điểm đảng viên cuối năm 2022

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 26,006

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn