Thủ tục thi tuyển công chức mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
11/12/2020 10:51 AM

Ngày 10/12/2020, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1065/QĐ-BNV công bố thủ tục hành chính tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Thủ tục thi tuyển công chức mới nhất

Th tc thi tuyn công chc mi nht

Theo đó, trình tự thực hiện thủ tục thi tuyển công chức như sau:

ớc 1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (Điều 13 Nghị định 138/2020)

File word mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức

Bước 2. Tổ chức thi tuyển

1. Hội đồng tuyển dụng công chức (Điều 7 Nghị định 138/2020)

2. Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (khoản 2 Điều 14 Nghị định 138/2020):

3. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển công chức

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

- Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

ớc 3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức (Điều 9 Nghị định 138/2020)

- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. Trường hợp thi kết hợp phỏng vấn và viết thì ngƣời dự thi phải dự thi đủ phỏng vấn và viết;

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 5 Nghị định 138/2020 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu đƣợc tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 138/2020 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định đƣợc thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

Bước 4. Thông báo kết quả tuyển dụng công chức (Điều 15 Nghị định 138/2020)

ớc 5. Hoàn thiện hồ sơ của người trúng tuyển (Điều 16 Nghị định 138/2020)

ớc 6. Quyết định tuyển dụng và nhận việc (Điều 17 Nghị định 138/2020)

Phí dự thi tuyển công chức (theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016):

 - Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

 - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

 - Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.

Xem chi tiết thủ tục thi tuyển dụng công chức tại Quyết định 1065/QĐ-BNV  ngày 10/12/2020.

Quyết định 1065/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 10/12/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,986

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn