Chậm tăng lương 02 năm với cán bộ, công chức, VC thuộc trường hợp sau

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Thanh Lợi
07/12/2020 09:23 AM

Căn cứ quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV thì cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị kéo dài thời hạn xét nâng bậc lương thường xuyên 24 tháng nếu thuộc trường hợp sau đây:

Trường hợp chậm tăng lương 02 năm với cán bộ, công chức, viên chức

- Đối với cán bộ: Cán bộ bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên 02 năm so với thời gian quy định nếu vừa có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật cách chức.

- Đối với công chức: Công chức bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên 02 năm so với thời gian quy định nếu vừa có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức.

- Đối với viên chức: Viên chức bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên 02 năm so với thời gian quy định nếu vừa có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật cách chức.

Lưu ý, trường hợp đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền là oan, sai sau khi bị kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức) thì không thực hiện kéo dài thời gian xét nâng bậc lương đối với các hình thức kỷ luật do oan, sai.

Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

- Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Thanh Lợi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,864

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn