Mức tiền thưởng cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
30/11/2020 10:41 AM

Hiện nay, mức tiền thưởng cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được quy định cụ thể tại Hướng dẫn 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015.

Mức tiền thưởng cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Mc tin thưng cho đng viên hoàn thành xut sc nhim v

Cụ thể, mức tiền thưởng cho đảng viên được khen thưởng được quy định như sau:

- Đối với hình thức khen thưởng theo định kỳ

(1) Được tổ chức cơ sở đảng (đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở) tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm, tiền thưởng kèm theo bằng 0,3 lần mức tiền lương cơ sở (tương đương 447.000 đng).

Hiện nay, theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng.

(2) Được ban thường vụ huyện uỷ và tương đương tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, tiền thưởng kèm theo bằng 1,0 lần mức tiền lương cơ sở (tương đương 1.490.000 đng)

(3) Được ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng bằng khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, tiền thưởng kèm theo bằng 1 ,5 lần mức tiền lương cơ sở (tương đương 2.235.000 đng).

- Đối với hình thức khen thưởng xuất sắc (không theo định kỳ)

Mức tiền thưởng của các hình thức khen thưởng do có thành tích xuất sắc, đột xuất được hưởng mức tiền thưởng như (1), (2), (3).

Như vậy, mức tiền thưởng cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm là 447.000 đồng.

Theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019, đảng viên được đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" khi đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Là đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể lượng hóa được, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các đảng viên khác học tập, noi theo.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”; các tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong từng tổ chức cơ sở đảng.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 41,574

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn