Cách đơn giản để tính số ngày nghỉ phép của NLĐ trong một năm

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Thanh Lợi
16/11/2020 14:30 PM

Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động 2012Nghị định 45/2013/NĐ-CP thì số ngày nghỉ phép của NLĐ trong một năm sẽ được xác định như sau:

Cách đơn giản để tính số ngày nghỉ phép của NLĐ trong một năm

1. Tính số ngày nghỉ phép hằng năm đối với trường hợp làm đủ năm

NLĐ có đủ 12 tháng (đủ năm) làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

- 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật.

- 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Và cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của NLĐ được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Thời gian được coi là thời gian làm việc của NLĐ để tính số ngày nghỉ hằng năm, bao gồm:

- Thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động theo cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề.

- Thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động.

- Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động.

- Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng.

- Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.

- Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng.

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn.

- Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của NLĐ.

- Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc.

- Thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội.

2. Tính số ngày nghỉ phép hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm

Trường hợp NLĐ làm không đủ năm thì số ngày nghỉ phép hằng năm được tính như sau:

Cách đơn giản để tính số ngày nghỉ phép của NLĐ trong một năm

Trường hợp kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị.

Ví dụ: Anh A có 12 ngày nghỉ hằng năm và 02 ngày nghỉ tăng thêm theo thâm niên. Trong năm 2020, anh A làm việc đến hết tháng 5/2020, thì số ngày nghỉ phép trong năm 2020 của anh A là: (12 + 2) : 12 x 5 = 5,8, nên được làm trong thành 6 ngày nghỉ.

Thanh Lợi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,083

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn