Full mẫu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và cách ghi

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Quý Nguyễn
21/09/2020 15:13 PM

Dưới đây là thành phần hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; mẫu thành phần và cách ghi theo quy định tại Quyết định 06/2007/QĐ-BNV, Quyết định 02/2008/QĐ-BNV và Thông tư 07/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

I. Hồ sơ viên chức

Đối với viên chức tuyển dụng lần đầu

Hồ sơ gốc bao gồm:

1. Quyển “Lý lịch viên chức”

Quyển “Lý lịch viên chức” phản ánh toàn diện về bản thân, các mối quan hệ gia đình, xã hội của viên chức.

Quyển “Lý lịch viên chức” do viên chức tự kê khai và được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận.

Quyển lý lịch viên chức

2. Sơ yếu lý lịch viên chức

Sơ yếu lý lịch do viên chức tự kê khai hoặc do người có trách nhiệm ghi từ quyển "Lý lịch viên chức” và các tài liệu bổ sung khác của viên chức.

Sơ yếu lý lịch viên chức được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận.

Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức và cách ghi

3. Bản sao có chứng thực giấy khai sinh.

4. Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp;

Viên chức khai mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch theo hướng dẫn tại đây.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp còn giá trị sử dụng.

6. Bản sao chứng thực các loại giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức như: bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ về trình độ đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

7. Bản sao các quyết định tuyển dụng hoặc xét tuyển, tiếp nhận viên chức có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đối với viên chức đang công tác

1. Hồ sơ gốc như viên chức tuyển dụng lần đầu.

2. Phiếu bổ sung lý lịch viên chức

"Phiếu bổ sung lý lịch viên chức" là tài liệu do viên chức kê khai bổ sung theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý hồ sơ viên chức.

"Phiếu bổ sung lý lịch viên chức" phải được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận.

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức

3. Bản sao các quyết định về việc xét chuyển, bổ nhiệm, biệt phái, điều động, luân chuyển, thăng hạng, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật của viên chức.

4. Bản tự kiểm điểm, tự nhận xét, đánh giá hàng năm của viên chức có xác nhận của đơn vị sử dụng viên chức; bản nhận xét, đánh giá, phân loại viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức (hàng năm, khi hết nhiệm kỳ, bầu cử hoặc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, khen thưởng, kỷ luật hoặc sau các đợt công tác, tổng kết học tập);

5. Bản kê khai tài sản, bản kê khai tài sản bổ sung đối với đối tượng viên chức bắt buộc kê khai tài sản theo quy định của pháp luật;

Mẫu kê khai và hướng dẫn kê khai theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP

6. Đơn, thư kèm theo các văn bản thẩm tra, xác minh, biên bản, kết luận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến viên chức và gia đình viên chức được phản ánh trong đơn, thư. Không lưu trong thành phần hồ sơ những đơn, thư nặc danh, hoặc đơn, thư chưa được xem xét, kết luận của cơ quan có thẩm quyền;

7. Văn bản khác có liên quan trực tiếp đến quá trình công tác và các quan hệ xã hội của viên chức;

8. Viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải bổ sung đầy đủ các tài liệu có liên quan đến việc bổ nhiệm vào hồ sơ viên chức.

II. Hồ sơ cán bộ, công chức

1. Bì hồ sơ cán bộ, công chức

Bì hồ sơ cán bộ, công chức gồm 5 loại có kích thước như sau:

- Mẫu B01 có kích thước: 250 x 340 x 5 mm;

- Mẫu B02 có kích thước: 250 x 340 x 10 mm;

- Mẫu B03 có kích thước: 250 x 340 x 20 mm;

- Mẫu B04 có kích thước: 250 x 340 x 25 mm;

- Mẫu B05 có kích thước: 250 x 340 x 30 mm.

Bì hồ sơ cán bộ, công chức

2. Quyển lý lịch cán bộ, công chức

Quyển lý lịch cán bộ, công chức Mẫu 01a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định 06/2007/QĐ-BNV.

Quyển lý lịch cán bộ, công chức

3. Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Sơ yếu lý lịch cán bộ câu chức Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008.

Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức mẫu 2C-BNV/2008

4. Tiểu sử tóm tắt

Tiểu sử tóm tắt Mẫu 03a-BNV/2007

5. Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức

Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức

6. Bìa kẹp bảng kê thành phần tài liệu trong hồ sơ

Bìa kẹp

7. Phiếu giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức

Phiếu giao nhận

8. Phiếu chuyển hồ sơ cán bộ, công chức

Phiếu chuyển

9. Phiếu nghiên cứu hồ sơ cán bộ, công chức

Phiếu nghiên cứu

10. Phiếu theo dõi việc sử dụng, khai thác hồ sơ cán bộ, công chức

Phiếu theo dõi

11. Bìa kẹp nghị quyết, quyết định về nhân sự; Bìa kẹp các nhận xét, đánh giá đơn thư.

Bìa kẹp

>>> Xem thêm: Lý lịch của người xin vào đảng phải viết tự khai như thế nào cho đầy đủ và chính xác?

 

Quý Nguyễn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 132,755

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn