Tăng lương trước hạn đến 01 năm với cán bộ, công chức, VC đủ điều kiện sau

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
17/09/2020 09:25 AM

Cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-BNV lập thành tích xuất sắc hoặc đã có thông báo nghỉ hưu thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn đến 12 tháng so với thời gian quy định nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Điều kiện tăng lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

Điều kiện tăng lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

1. Điều kiện nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ ập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản và đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định:

(1) Đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây:

- Đối với cán bộ, công chức:

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

- Đối với viên chức và NLĐ:

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

(2) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.

(3) Tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Lưu ý: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

2. Điều kiện nâng lương trước thời hạn khi đã có thông báo nghỉ hưu

Cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ đã có thông báo nghỉ hưu và đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định:

(1) Trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau:

- Đối với cán bộ, công chức:

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

- Đối với viên chức và NLĐ:

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

(2) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh;

(3) Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

Lưu ý chung: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định.

Căn cứ pháp lý: Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013.

Thanh Lợi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 23,191

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn