Chi phí cho nhân viên đi nghỉ mát được trừ khi tính thuế TNDN

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
01/07/2020 09:56 AM

Cục thuế TP.HCM có Công văn 4376/CT-TTHT ngày 05/5/2020 hướng dẫn về thuế TNDN đối với khoản chi phúc lợi cho người lao động (NLĐ).

chi phí nghỉ mát cho nhân viên được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí cho nhân viên đi nghỉ mát được tr khi tính thuế TNDN (Ảnh minh họa)

- Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 sửa đoạn thứ nhất tại tiết b điểm 2.6 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015):

“b) Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”.

- Căn cứ khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 sửa đổi đoạn thứ nhất của gạch đầu dòng thứ năm tại điểm 2.30, Khoản 2, Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC):

“- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày phát sinh khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho NLĐ (chi nghỉ mát bằng tiền mặt cho NLĐ không tham gia đợt nghỉ mát hàng năm theo Thỏa ước lao động tập thể do dịch bệnh) nếu tổng số chi có tính chất phục lợi của Công ty không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của Công ty thì:

Công ty căn cứ chứng từ chi tiền cho NLĐ và danh sách NLĐ được nhận tiền nghỉ mát theo quy chế của Công ty có chữ ký của NLĐ nhận tiền để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Công văn 4376/CT-TTHT được Cục thuế TP.HCM ban hành ngày 05/5/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,661

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn