Cử nhân công nghệ sinh học có được cấp chứng chỉ hành nghề?

19/07/2019 11:34 AM

Ông Vương Hữu Nên (Bình Thuận) hỏi, người tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học có thể làm việc tại các phòng xét nghiệm của bệnh viện hay các trung tâm y tế dự phòng không? Nếu có thể làm việc thì cần có những điều kiện gì?

Ông Nên đã nộp đơn vào làm việc vào phòng xét nghiệm của các bệnh viện nhưng đều từ chối vì không có chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT mới chỉ cho phép cấp chứng chỉ hành nghề đối với cử nhân chuyên ngành sinh học, còn ngành công nghệ sinh học thì không thuộc đối tượng được cấp.

Ông Nên hỏi, trong tương lai thì ngành công nghệ sinh học có cần thiết để được cấp chứng chỉ hành nghề và được làm việc xét nghiệm trong lĩnh vực y tế không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP chưa có đối tượng có văn bằng chuyên môn là cử nhân công nghệ sinh học được cấp chứng chỉ hành nghề.

Bộ Y tế xin tiếp thu ý kiến góp ý để xem xét, báo cáo Chính phủ khi có sửa đổi Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

Theo cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,545

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn