Đăng ký vốn điều lệ của Công ty cổ phần

26/01/2018 09:15 AM

Chị Trương Quỳnh Như (Email: Quynhnhu***@gmail.com) thắc mắc: “Theo điều 111 của Luật Doanh nghiệp 2014, tôi muốn đăng ký thành lập Công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 10 tỷ, trong đó cổ phần đã được đăng ký mua là 03 tỷ, cổ phần dự kiến sẽ bán là 07 tỷ có được không? Tôi cảm ơn!”

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

Điều 111 của Luật Doanh nghiệp 2014 đang là một vướng mắc và gây rất nhiều điều khó hiểu cho người đăng ký doanh nghiệp.

Dù viện dẫn khoản 3 và 4 Điều 111 của Luật Doanh nghiệp 2014, cho phép vốn điều lệ công ty Cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp bao gồm cổ phần sẽ chào bán và chưa có người đăng ký mua.

Tuy nhiên, trên thực tế, đã có nhiều hồ sơ bị từ chối và yêu cầu chỉnh sửa lại số cổ phần chưa có người đăng ký mua. Các chuyên viên thường viện dẫn Khoản 1, Điều 111 “Vốn điều lệ Công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty” để yêu cầu các cổ đông sáng lập phải đăng ký mua hết số vốn điều lệ.

Do đó, để thuận tiện cho chị Như cũng như những khách hàng khác trong việc đăng ký thành lập Công ty cổ phần, khuyến khích nên đăng ký đúng giá trị số cổ phần được đăng ký mua. Sau đó, nếu chào bán thêm cổ phần thì Công ty chỉ cần làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ.

Chị có thể xem chi tiết thủ tục Thay đổi vốn điều lệ trong Công ty cổ phần tại chuyên trang PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP.

Hải Hà

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,494

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn