Quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế

28/07/2017 10:47 AM

Trong quá trình kiểm tra quyết toán thuế cho mục đích đóng cửa Văn phòng đại diện Itochu Corporation tại Hà Nội, Văn phòng gặp vướng mắc liên quan quy đổi thu nhập sau thuế thu nhập cá nhân thành thu nhập trước thuế trong trường hợp cá nhân có đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc.

thuế

Văn phòng đại diện Itochu Corporation tại Hà Nội đã gửi công văn tới Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hà Nội đề nghị hướng dẫn nhưng không nhận được trả lời thỏa đáng. Trong khi đó, cũng vướng mắc tương tự, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh lại có những công văn hướng dẫn các doanh nghiệp khác rất cụ thể, rõ ràng.

Qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Satoshi Goto, Trưởng đại diện của Văn phòng đại diện Itochu Corporation tại Hà Nội, đề nghị cơ quan chức năng của Việt Nam xem xét lại vấn đề này.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 2943/TCT-TNCN trả lời như sau:

Căn cứ Tiết 2.1.6, Khoản 2, Mục II, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008; Điểm a, Khoản 4, Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1578/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 ngày 28/4/2009; Công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 và Công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/1/2014 hướng dẫn quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập trước thuế.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp cá nhân được nhận thu nhập sau thuế và phải đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc thì việc quy đổi thu nhập không bao gồm thuế được thực hiện như sau:

Giai đoạn trước ngày 1/7/2013, thực hiện quy đổi thu nhập không bao gồm thuế theo hướng dẫn tại Tiết 2.1.6, Khoản 2, Mục II, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC và các công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế (Công văn số 1578/TCT-TNCN ngày 28/4/2009; Công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 và Công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/1/2010). Theo đó, khoản bảo hiểm bắt buộc không được trừ khi thực hiện quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế.

Công thức quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập trước thuế giai đoạn trước ngày 1/7/2013 theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC còn chưa được khoa học. Vì vậy, tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2013 thực hiện quy đổi thu nhập không bao gồm thuế theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 4, Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. Theo đó, khoản bảo hiểm bắt buộc được trừ khi thực hiện quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,105

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn