Chính sách mới >> Tham nhũng 21/07/2023 08:56 AM

Bộ Chính trị cấm bố trí người nhà cùng làm lãnh đạo ở 13 ngành

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
21/07/2023 08:56 AM

Xin cho tôi hỏi tại Quy định 114-QĐ/TW năm 2023, Bộ Chính trị đã cấm bố trí người nhà cùng làm lãnh đạo ở những ngành nào? – Văn Tâm (Bình Phước)

Bộ Chính trị cấm bố trí người nhà cùng làm lãnh đạo ở 13 ngành

Bộ Chính trị cấm bố trí người nhà cùng làm lãnh đạo ở 13 ngành (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Quy định 114-QĐ/TW

Bộ Chính trị cấm bố trí người nhà cùng làm lãnh đạo ở 13 ngành

Theo khoản 5 Điều 6 Quy định 114-QĐ/TW, Bộ Chính trị quy định:

Không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan gồm:

- Thành viên trong cùng ban thường vụ cấp uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn; tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Người đứng đầu cấp uỷ đảng hoặc người đứng đầu cơ quan hành chính và người đứng đầu các cơ quan: Nội vụ, thanh tra, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, công thương, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường, quân đội, công an, toà án, viện kiểm sát ở Trung ương hoặc cùng cấp ở một địa phương.

Trong trường hợp không có phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu mà nhân sự là người có quan hệ gia đình được tín nhiệm cao phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp uỷ cấp trên trực tiếp trước khi bố trí.

Đối với chức danh thuộc diện cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương quản lý phải báo cáo Ban Tổ chức Trung ương; chức danh thuộc diện Trung ương quản lý phải báo cáo Ban Tổ chức Trung ương để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Như vậy, 13 ngành bị cấm về việc bố trí người nhà cùng làm lãnh đạo bao gồm:

1. Nội vụ

2. Thanh tra

3. Tài chính

4. Ngân hàng

5. Thuế

6. Hải quan

7. Công thương

8. Kế hoạch đầu tư

9. Tài nguyên môi trường

10. Quân đội

11. Công an

12. Tòa án

13. Viện kiểm sát

* Người có quan hệ gia đình (hay goi là người nhà) là vợ (chồng); bố, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng hoặc bố, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng vợ (chồng); con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; anh, chị, em ruột; anh, chị, em ruột của vợ (chồng) theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng trong phòng chống tham nhũng

Cụ thể tại Điều 8 Quy định 114-QĐ/TW quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo trong kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ như sau:

- Thực hiện Điều 7 Quy định 114-QĐ/TW

- Thực hiện các nội dung sau:

+ Chỉ đạo chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy định, quy trình, quy chế, quyết định về công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; thực hiện nghiêm Khoản 5, Điều 6 Quy định 114-QĐ/TW.

Chỉ đạo kiểm tra, giám sát đối với cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cấp dưới trong việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác cán bộ.

+ Gương mẫu trong xem xét, bố trí người có quan hệ gia đình, thân quen vào vị trí người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc; giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý khác.

+ Chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ nhân sự và cung cấp cho các thành viên có liên quan theo quy chế làm việc; triệu tập đúng thành phần khi họp bàn về công tác cán bộ; bố trí đủ thời gian; đảm bảo dân chủ trong thảo luận, ghi phiếu biểu quyết, phiếu giới thiệu, phiếu tín nhiệm đúng quy định.

+ Bảo đảm yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, điều kiện, quy trình giới thiệu, đánh giá, hồ sơ nhân sự.

Kết luận và báo cáo với cấp thẩm quyền đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan nội dung thảo luận, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; chịu trách nhiệm về kết luận của mình khi chủ trì hội nghị về công tác cán bộ.

+ Người đứng đầu khi có thông báo nghỉ hưu, thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc đang bị xem xét kỷ luật, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo phải báo cáo và được sự đồng ý của thường trực cấp uỷ cấp trên trực tiếp (hoặc cấp uỷ cấp trên trực tiếp đối với những tổ chức đăng không có thưởng trực cấp uỷ) trước khi thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Đối với người đứng đầu là cán bộ diện Trung ương quản lý phải báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương.

Xem thêm nội tại Quy định 114-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quy định 205-QĐ/TW năm 2019.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 17,722

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn