Chính sách mới >> Tài chính 08/02/2024 18:01 PM

Kịch bản tăng trưởng GDP năm 2024 của Việt Nam

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
08/02/2024 18:01 PM

Năm 2024, kịch bản trăng trưởng GDP của Việt Nam được Chính phủ đặt ra theo từng quý như thế nào?

Kịch bản tăng trưởng GDP năm 2024

Kịch bản tăng trưởng GDP năm 2024 (Hình từ internet)

Kịch bản tăng trưởng GDP năm 2024

>> Xem thêm: GDP là gì? Tăng trưởng GDP của Việt Nam được tính thế nào?

Năm 2024, Quốc hội giao mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 từ 6 - 6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 - 4.730 USD.

(Theo Nghị quyết 103/2023/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do Quốc hội ban hành)

Tại Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2024, Chính phủ đã xây dựng kịch bản tăng trưởng GDP năm 2024 như sau:

Đơn vị: %

TT

Ngành kinh tế

Kịch bản tăng trưởng GDP năm 2024

Quý l

Quý II

6 tháng

Quý III

9 tháng

Quý IV

Cả năm

 

Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

105,2 - 105,6

105,8 - 106,2

105,5 - 106,0

106,2 - 106,7

105,7 - 106,2

106,5 -107,0

106,0 - 106,5

1

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

103,0 - 103,0

103,2 - 103,3

103,1 - 103,2

103,1 - 103,2

103,1 - 103,2

102,8- 103,1

103,0 - 103,2

2

Công nghiệp và xây dựng

104,7 - 105,5

105,9 - 106,6

105,3 - 106,1

106,5 - 107,2

105,8 - 106,5

107,1 - 107,9

106,2 - 106,9

a)

Công nghiệp

104,8 - 105,5

105,9 - 106,6

105,4 - 106,1

106,5 - 107,2

105,8 - 106,5

107,0 - 107,7

106,1 - 106,8

-

Khai khoáng

98,0 - 99,3

99,0 - 100,4

98,5 - 99,9

99,6 - 100,7

98,8- 100,1

99,4 - 100,9

99,0 - 100,3

-

Công nghiệp chế biến, chế tạo

105,8 - 106,3

106,9 - 107,5

106,3 - 106,9

107,1 - 107,8

106,6- 107,2

107,7 - 108,4

106,9 - 107,6

-

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí

105,0 - 106,1

105,9 - 106,8

105,4 - 106,5

106,9- 107,1

106,0- 106,7

107,1 - 107,6

106,2 - 106,9

-

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

103,4 - 103,4

104,8 - 104,8

104,1 - 104,1

106,5 - 106,5

105,0- 105,0

107,6 - 107,8

105,7 - 105,7

b)

Xây dựng

104,2 - 105,6

105,6 - 106,5

105,0 - 106,1

106,9 - 107,6

105,7 - 106,7

107,7 - 108,5

106,4 - 107,3

3

Dịch vụ

106,3 - 106,5

106,4 - 106,7

106,3 - 106,6

106,9 - 107,3

106,5 - 106,8

107,1 - 107,5

106,7 - 107,0

4

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

104,6 - 105,4

105,0 - 105,8

104,8- 105,6

105,3 - 106,3

105,0 - 105,8

105,5 - 106,4

105,1 - 106,0

Kịch bản tăng trưởng GDP năm 2024 được xây dựng theo hướng quý sau cao hơn quý trước, trong đó, quý IV năm 2024 được lên kịch bản tăng trưởng tới 7%.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội

Theo Nghị quyết 103/2023/QH15 các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2024 như sau:

1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6,0 - 6,5%.

2. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 - 4.730 đô la Mỹ (USD).

3. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1 - 24,2%.

4. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4,0 - 4,5%.

5. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 4,8 - 5,3%.

6. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 26,5%.

7. Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 69%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 28 - 28,5%

8. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

9. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm trên 1%.

10. Số bác sĩ trên 10.000 dân đạt khoảng 13,5 bác sĩ.

11. Số giường bệnh trên 10.000 dân đạt khoảng 32,5 giường bệnh.

12. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,1% dân số.

13. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 80%.

14. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%.

15. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92%.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,167

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn