Chính sách mới >> Tài chính 18/08/2021 14:13 PM

TP.HCM hướng dẫn lập dự toán thu đoàn phí, kinh phí công đoàn năm 2022

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
18/08/2021 14:13 PM

Ngày 16/8/2021, Liên đoàn Lao động TP.HCM có Hướng dẫn 17/HD-LĐLĐ về xây dựng dự toán tài chính công đoàn cấp trên cơ sở năm 2022.

TP.HCM hướng dẫn lập dự toán thu đoàn phí, kinh phí công đoàn năm 2022

TP.HCM hướng dẫn lập dự toán thu đoàn phí, kinh phí công đoàn năm 2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, hướng dẫn các nội dung chính trong công tác xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2022 như sau:

1. Xác định số thu kinh phí công đoàn

1.1. Lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn

- Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở:

Công đoàn cấp trên cơ sở thống kê số lao động thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại các đơn vị theo khu vực hành chính sự nghiệp, khu vực sản xuất kinh doanh. Số lao động được thống kê tại các đơn vị là số lao động đang đóng BHXH tại thời điểm 31/8/2021 (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp) cộng (hoặc trừ) số lao động dự kiến tăng (hoặc giảm) trong năm 2020 theo mẫu số 01 (đính kèm).

- Đối với đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở:

Công đoàn cấp trên cơ sở thống kê danh sách các doanh nghiệp đã đóng BHXH tại thời điểm 31/8/2021 (theo số liệu của cơ quan BXHH cung cấp), từ đó thực hiện xác định, thống kế số lao động tại các doanh nghiệp như cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở theo mẫu số 02 (đính kèm).

Lưu ý: Số liệu tổng hợp lao động xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2022 không thấp hơn số liệu thống kê lao động đã báo cáo Liên đoàn Lao động TP.HCM do Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động TP.HCM tổng hợp tại cùng thời điểm. Trường hợp, đơn vị báo cáo giảm số lượng lao động, đoàn viên (từ 10% trở lên) so với số liệu đã báo cáo về Ban Tổ chức, phải có báo cáo giải trình, thuyết minh về số chênh lệch (kem theo hồ sơ chứng minh).

1.2. Quỹ lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn

Quỹ tiền lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn năm 2022 tại các đơn vị được xác định là tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bình quân 8 tháng đầu năm 2021 có xác định yếu tố tăng trưởng (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp) nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoán được xác định tại mục 1.1.

1.3. Xác định số kinh phí công đoàn phải thu

Dự toán (DT) thu KPCĐ Khu vực HCSN = Quỹ lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn khu vực HCSN x 2%

DT thu KPCĐ Khu vực SXKD = Quỹ lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD x 2%

DT thu KPCĐ đơn vị chưa có tổ chức công đoàn = Số lao động Khu vực chưa có tổ chức công đoàn x Tiền lương làm căn cứ thu KPCĐ Khu vực chưa có tổ chức công đoàn x 2%

*Kê khai thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh

Số dự toán thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2022 là dữ liệu để các đơn vị làm cơ sở cập nhật số phải thu vào cột 17 - Số tiền doanh nghiệp phải nộp trong năm (đối với những doanh nghiệp đã được kê khai vào phần mềm thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam). Khi dự toán tài chính công đoàn năm 2022 được phê duyệt, nếu có sự tăng/giảm về số phải thu, đơn vị thực hiện điều chỉnh tăng/giảm tương ứng tại cột 19 - Sổ tiên phải nộp tăng giảm trong năm.

Liên đoàn Lao động TP.HCM sẽ gửi dữ liệu được cung cấp tử BHXH TP.HCM tại thời điểm 31/8/2021 về số doanh nghiệp đang đóng trên địa bàn thành phố (có tích hợp số lao động, quỹ lương, mã số thuế doanh nghiệp) phân theo địa bàn 22 quận huyện, Thành phố Thủ Đức để các đơn vị kê khai và phối hợp với Vietinbank và Agribank tại TP.HCM để nhập liệu vào phần mềm thu KPCĐ tập trung.

Các công đoàn cấp trên cơ sở có trách nhiệm rà soát, xác định các doanh nghiệp đã có CĐCS, chưa có CĐCS thuộc phạm vi quản lý đã nhập liệu vào hệ thống thu kinh phí công đoàn tập trung trong qua các năm. Từ đó, tập trung phôi hợp với Vietinbank và Agribank trên địa bàn, nhập liệu các đơn vị chưa được nhập liệu vào hệ thống, trong đó ưu tiên nhập liệu các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.

Công đoàn cấp trên cơ sở có trách nhiệm phân công cán bộ của đơn vị hoặc thực hiện thuê cộng tác viên để rà soát, nhập liệu. Chi phí thực hiện cho nhiệm vụ này thực hiện theo Công văn 392/LĐLĐ-TC ngày 01/6/2021 của Liên đoàn Lao động TP.HCM, áp dụng cho danh sách các doanh nghiệp được nhập liệu tính từ ngày 01/6/2021.

Sau khi dữ liệu của các doanh nghiệp được cập nhật vào hệ thống thu kinh phí tập trung, các công đoàn cấp trên cơ sở gửi thông báo cho doanh nghiệp về việc nộp kinh phí công đoàn 2% về tài khoản của Công đoàn Việt Nam mở tại Vietinbank hoặc Agribank.

2. Thu đoàn phí công đoàn

2.1. Chỉ tiêu đoàn viên

Số đoàn viên để tính quỹ lương đóng đoàn phi công đoàn là số đoàn viên thực tế đến ngày 31/8/2021, cộng (hoặc trừ) sổ đoàn viên dự kiến tăng (hoặc giảm) trong năm 2022.

Công đoàn cấp trên cơ sở thống kê số đoàn viên tại các công đoàn cơ sở theo khu vực hành chính sự nghiệp, khu vực sản xuất kinh doanh là số đoàn viên tại thời điểm 31/8/2021, cộng (hoặc trừ) so đoàn viên dự kiến tăng (hoặc giảm) trong năm 2022 trên mẫu số 01 (đính kèm).

2.2. Chỉ tiêu thu đoàn phí công đoàn

Mức đóng đoàn phí và tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phi công đoàn thực hiện theo quy định chi tiết tại Điều 23 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Số thu đoàn phí công đoàn năm 2022 tại đơn vị được xác định trên cơ sở chỉ tiêu số đoàn viên tại mục 2.1 nhân với dự toán mức thu đoản phí của đoàn viên năm 2022 và đảm bảo mức thu đoàn phí của đoàn viên 2022 không thấp hơn mức thu đoàn phí bình quân của 01 đoàn viên theo báo cáo quyết toán năm 2020 đã được Liên đoàn Lao động TP.HCM phê duyệt.

Xem thêm tại Hướng dẫn 17/HD-LĐLĐ ngày 16/8/2021 của LĐLĐ TP.HCM.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,635

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn