Chính sách mới >> Tài chính 10/09/2019 08:38 AM

Sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BTC về trị giá hải quan hàng XNK

10/09/2019 08:38 AM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BTC về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bổ sung nguyên tắc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu như sau:

- Trị giá hải quan là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F), được xác định bằng cách áp dụng tuần tự các phương pháp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 4 và dừng ngay tại phương pháp xác định được trị giá hải quan.

- Việc xác định trị giá hải quan phải căn cứ vào chứng từ, tài liệu, số liệu khách quan, định lượng được.

- Nguyên tắc phân bổ: Các khoản chi phí nêu tại khoản 2 Điều 4 được tính cho từng loại hàng hóa xuất khẩu.

Trường hợp lô hàng có nhiều loại hàng hóa khác nhau nhưng chi phí chưa được tính chi tiết cho từng loại hàng hóa thì phân bổ theo một trong các cách sau:

+ Theo giá bán của từng loại hàng hóa;

+ Theo trọng lượng hoặc thể tích hoặc số lượng của từng loại hàng hóa.

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu như sau:

- Trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự các phương pháp từ điểm a đến điểm e khoản 2 Điều 5 và dừng lại ở phương pháp xác định được trị giá hải quan;

- Trường hợp người khai hải quan đề nghị bằng văn bản thì trình tự áp dụng phương pháp trị giá khấu trừ và phương pháp trị giá tính toán có thể hoán đổi cho nhau;

- Việc xác định trị giá hải quan phải căn cứ vào chứng từ, tài liệu, số liệu khách quan, định lượng được.

Thông tư 60/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,758

Bài viết về

lĩnh vực Xuất nhập khẩu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn