Chính sách mới >> Tài chính 18/07/2019 08:46 AM

Không cùng tăng học phí vào một thời điểm

18/07/2019 08:46 AM

Đây là đề nghị của Bộ GD&ĐT tại Công văn 2976/BGDĐT-KHTC ngày 15/7/2019 về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND các cấp, Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục thực hiện một số nội dung sau:

- Căn cứ vào mức trần học phí năm học 2019-2020, đề nghị các địa phương khi quyết định việc điều chỉnh học phí cần lưu ý tính toán và có phương án về thời điểm điều chỉnh thu học phí cho phù hợp điều kiện kinh tế xã hội và dân sinh:

Nhằm đảm bảo không cùng tăng học phí vào một thời điểm, nhất là vào đầu năm học mới để cùng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát lạm phát theo chỉ tiêu đề ra.

- Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung đã được nêu tại Công văn 1052/BGDĐT-KHTC ngày 18/3/2019 như: Vấn đề phân bổ ngân sách cho các cơ sở giáo dục, thực hiện công khai về cam kết chất lượng GD&ĐT, đảm bảo điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính,... trước khi bước vào năm học mới.

- Đề nghị một số địa phương còn chưa gửi báo cáo, tiếp tục khẩn trương gửi báo cáo về dự kiến thời điểm tăng giá dịch vụ giáo dục cụ thể cho các cấp học thuộc thành thị, nông thôn, các ngành đào tạo của năm học 2019-2020 theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP, Nghị định 145/2018/NĐ-CP và các quy định hiện hành về Bộ GD&ĐT để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 2976/BGDĐT-KHTC ngày 15/7/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,931

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn