Chính sách mới >> Tài chính 01/07/2019 15:37 PM

Giảm tỷ trọng các khoản vay ưu đãi nước ngoài trong nợ công

01/07/2019 15:37 PM

Ngày 29/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 18/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thủ tướng phân công cho Bộ Tài chính một số nhiệm vụ sau:

- Xây dựng Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm, chương trình quản lý nợ công trung hạn 3 năm và Kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm, báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức giám sát thực hiện.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền khung định hướng huy động hoặc hiệp định khung vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi với các nhà tài trợ nước ngoài trong từng giai đọan, phù hợp với điều kiện, tình hình mới, đảm bảo các cam kết phù hợ với pháp luật Việt Nam;

Từng bước giảm tỷ trọng và nâng cao hiệu quả các khoản vay ưu đãi nước ngoài trong nợ công, tập trung vay vốn ODA, vay vốn vay ưu đãi cho các dự án trọng điểm, có tính lang tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế tình trạng phân bổ vốn dàn trải cho quá nhiều dự án, nhiều lĩnh vực sử dụng vônd vay ODA, vay ưu đãi.

- Phối hợp với bộ, ngành, địa phương, các cơ quang đuợc quyền cho vay lại thẩm định, giải ngân, rút vốn, thu hồi hồ sơ gốc, lãi để hoàn trả vốn vay nước ngoài.

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 29/6/2019.

Cẩm Thu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,411

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn