Chính sách mới >> Tài chính 01/07/2019 14:45 PM

Các địa phương phải thực hiện đánh giá tài chính giai đoạn 2016 - 2020

01/07/2019 14:45 PM

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 27/6/2019 về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025.

nh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, yêu cầu các tỉnh, thành phố phải tiến hành đánh giá kết quả chủ yếu về tài chính-ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

- Tổng số thu và cơ cấu thu ngân sách trên địa bàn từng năm và trong 05 năm.

- Tổng số thu phí, lệ phí thu được; số chi từ nguồn kinh phí để lại cho các cơ quan thu và số tiền phí, lệ phí.

- Tổng số chi và cơ cấu chi ngân sách của địa phương.

- Tình hình bội chi ngân sách địa phương trong từng năm và bình quân trong 5 năm.

Bên cạnh đó, phải đánh giá cụ thể tình hình thực hiện cố phần hóa và bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình.

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 27/6/2019.

Trần Trang

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,249

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn