Chính sách mới >> Tài chính 10/06/2019 09:54 AM

Văn bản hợp nhất số 25: Những vấn đề liên quan đến thuế, phí

10/06/2019 09:54 AM

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, đã hợp nhất 02 Thông tư nêu sau vào 01 văn bản duy nhất:

Thông tư 38/2015/TT-BTC định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2015).

Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC (có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2018).

Văn bản hợp nhất

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,521

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn