Chính sách mới >> Tài chính 28/02/2019 10:36 AM

Quy định rõ việc chi hoạt động phúc lợi tập thể của NLĐ trong BQLDA

28/02/2019 10:36 AM

Thông tư 06/2019/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 15/3/2019) sửa đổi Thông tư 72/2017/TT-BTC về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (BQLDA) sử dụng vốn NSNN.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

So với quy định hiện hành, Thông tư 06/2019 quy định rõ việc chi hoạt động phúc lợi tập thể của NLĐ trong BQLDA, bao gồm:

- Hỗ trợ các hoạt động đoàn thể;

- Hỗ trợ các ngày lễ, tết, các ngày kỷ niệm;

- Ăn trưa, hiếu, hỷ, thăm hỏi, ốm đau;    

- Hỗ trợ chi trang phục cho cán bộ và người lao động;

- Các nội dung hỗ trợ khác.

Bên cạnh đó, bổ sung quy định về tạm trích Quỹ để chi đối với Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi. Cụ thể:

- Căn cứ dự toán thu, chi của năm, BQLDA tạm tính chi khen thưởng và các hoạt động phúc lợi tập thể trong năm được thực hiện theo điều kiện cụ thể của từng chủ đầu tư, BQLDA và Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Mức tạm tính không quá 02 tháng tiền lương, tiền công bình quân theo bảng tính lương dự toán trong năm.

Thông tư 06/2019 còn sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu báo cáo sau đây: Mẫu số 02/DT-QLDA; Mẫu số 05/DT-QLDA; Mẫu số 02/QĐ-QLDA; Mẫu số 02/QT-QLDA; Mẫu số 02.QĐ/QT-QLDA.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,883

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn