Bổ sung 03 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 10/4/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
15/04/2024 11:32 AM

Cho tôi hỏi hiện nay các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm những đơn vị nào? - Thanh Tâm (Bình Định)

Bổ sung 03 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 10/4/2024

Bổ sung 03 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 10/4/2024 (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 10/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 298/QĐ-TTg về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bổ sung 03 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 10/4/2024

Theo Điều 1 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 thì có 47 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2024, cụ thể như sau:

- Đại học Đà Nẵng.

- Đại học Huế.

- Đại học Thái Nguyên.

- Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường Đại học Cần Thơ.

- Trường Đại học Đà Lạt.

- Trường Đại học Đồng Tháp.

- Trường Đại học Giao thông vận tải.

- Trường Đại học Hà Nội.

- Trường Đại học Kiên Giang.

- Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

- Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Trường Đại học Mở Hà Nội.

- Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

- Trường Đại học Ngoại thương.

- Trường Đại học Nha Trang.

- Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường Đại học Quy Nhơn.

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

- Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường Đại học Tây Bắc.

- Trường Đại học Tây Nguyên.

- Trường Đại học Thương mại.

- Trường Đại học Việt Đức.

- Trường Đại học Vinh.

- Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

- Học viện Quản lý giáo dục.

- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang.

- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường Hữu nghị 80.

- Trường Hữu nghị T78.

- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

- Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học.

- Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam.

- Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam.

- Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, so sánh với Quyết định 960/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 thì Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 đã bổ sung 03 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo là:

- Học viện Quản lý giáo dục, 

- Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, 

- Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, 06 đơn vị sau không còn nằm trong danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Trường Dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang.

- Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

- Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương.

- Trường Dự bị Đại học thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.

- Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực.

Xem thêm Quyết định 298/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/04/2024 và thay thế Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 về ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 330

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn