Tiêu chuẩn dự tuyển đào tạo dài hạn ở nước ngoài lĩnh vực văn hóa nghệ thuật năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
13/04/2024 11:36 AM

Xin hỏi pháp luật quy định tiêu chuẩn dự đào tạo dài hạn ở nước ngoài lĩnh vực văn hóa nghệ thuật năm 2024 như thế nào? - Quang Sáng (Bình Phước)

Tiêu chuẩn dự tuyển đào tạo dài hạn ở nước ngoài lĩnh vực văn hóa nghệ thuật năm 2024

Tiêu chuẩn dự tuyển đào tạo dài hạn ở nước ngoài lĩnh vực văn hóa nghệ thuật năm 2024 (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 09/4/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 1467/BVHTTDL-ĐT về việc tuyển chọn và cử ứng viên đi đào tạo ở nước ngoài năm 2024

Tiêu chuẩn dự tuyển đào tạo dài hạn ở nước ngoài lĩnh vực văn hóa nghệ thuật năm 2024

Theo Công văn 1467/BVHTTDL-ĐT thì đối tượng dự tuyển và tiêu chuẩn dự tuyển  đào tạo dài hạn ở nước ngoài lĩnh vực văn hóa nghệ thuật năm 2024 như sau:

* Đối tượng dự tuyển

Giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam đang học tập, công tác tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, các cơ quan, đơn vị văn hóa nghệ thuật trong cả nước; lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

* Tiêu chuẩn dự tuyển

** Tiêu chuẩn chung

Ứng viên dự tuyển đào tạo ở nước ngoài cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe để đi học ở nước ngoài, không trong thời gian bị kỷ luật hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của cơ sở đào tạo nước ngoài.

- Trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của cơ sở đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên, trong đó không có kỹ năng nào dưới 5.5, có giá trị trong vòng 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Được đào tạo ngành/chuyên ngành phù hợp với ngành tuyển sinh. Có nguyện vọng được đi học tập ở nước ngoài và cam kết trở về phục vụ cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu, sáng tác, biểu diễn văn hóa nghệ thuật trong nước theo quy định; được gia đình cam kết bảo đảm và được cơ sở đào tạo/cơ quan công tác cử đi đào tạo bằng văn bản (đối với giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở đào tạo hoặc cơ quan, đơn vị văn hóa nghệ thuật ở trong nước); được gia đình cam kết bảo đảm (đối với lưu học sinh thuộc các cơ sở đào tạo ở nước ngoài).

- Đáp ứng các quy định hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức (đối với ứng viên là công chức, viên chức).

* Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng trình độ

- Trình độ trung cấp

Các cá nhân dự tuyển trình độ trung cấp cần đáp ứng tiêu chuẩn chung và đáp ứng một trong những tiêu chuẩn cụ thể sau:

+ Học sinh trung cấp hệ chính quy các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên cả nước được cử đi dự thi và đoạt giải quốc tế nhất, nhì, ba (hoặc đoạt giải khuyến khích tại vòng chung kết các cuộc thi quốc tế của khu vực và thế giới); giải nhất, nhì, ba hoặc tương đương tại các hội thi tài năng văn hóa nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật cấp quốc gia; chứng nhận giải thưởng có giá trị trong 3 năm kể từ ngày đoạt giải tính đến ngày nộp hồ sơ được ghi trong Thông báo tuyển sinh.

+ Học sinh trung cấp hệ chính quy, học sinh thuộc các chương trình đào tạo tài năng tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trong nước đạt kết quả rèn luyện xếp loại khá trở lên, kết quả học tập môn chuyên ngành đạt loại giỏi trở lên của năm học hoặc của học kỳ liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ được ghi trong Thông báo tuyển sinh.

+ Học sinh trung cấp hệ chính quy đã được xét tuyển thẳng hoặc dự thi và trúng tuyển với số điểm tuyển sinh môn chuyên ngành từ loại giỏi trở lên trong kỳ thi tuyển sinh trung cấp chính quy năm học 2023-2024 vào các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trong nước.

- Trình độ đại học

Các cá nhân dự tuyển trình độ đại học cần đáp ứng tiêu chuẩn chung và đáp ứng một trong những tiêu chuẩn cụ thể sau:

+ Sinh viên đại học hệ chính quy hoặc học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp bậc trung cấp, cao đẳng các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên cả nước được cử đi dự thi và đoạt giải quốc tế nhất, nhì, ba (hoặc đoạt các giải khuyến khích tại vòng chung kết các cuộc thi quốc tế của khu vực và thế giới); giải nhất, nhì, ba hoặc tương đương tại các hội thi tài năng văn hóa nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật cấp quốc gia; chứng nhận giải thưởng có giá trị trong 3 năm kể từ ngày đoạt giải tính đến ngày nộp hồ sơ được ghi trong Thông báo tuyển sinh.

+ Sinh viên đại học hệ chính quy, sinh viên thuộc các chương trình đào tạo tài năng tại các trường đại học lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trong nước đạt kết quả rèn luyện xếp loại khá trở lên, kết quả học tập môn chuyên ngành đạt loại giỏi trở lên của năm học hoặc của học kỳ liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển được ghi trong Thông báo tuyển sinh.

+ Sinh viên đại học hệ chính quy đã được xét tuyển thẳng hoặc dự thi và trúng tuyển với số điểm tuyển sinh môn chuyên ngành từ loại giỏi trở lên trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm học 2023-2024 vào các trường đại học lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trong nước.

+ Học sinh trung cấp hệ chính quy các trường đại học lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trong nước (đã tốt nghiệp phổ thông trung học) đạt kết quả rèn luyện xếp loại khá trở lên, kết quả học tập môn chuyên ngành đạt loại giỏi trở lên của năm học hoặc của học kỳ liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển được ghi trong Thông báo tuyển sinh và được cơ sở đào tạo nước ngoài tiếp nhận đào tạo ở trình độ đại học.

+ Lưu học sinh đã tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài có kết quả học tập môn chuyên ngành đạt loại giỏi hoặc tương đương trở lên, có nguyện vọng trở về phục vụ cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu, sáng tác, biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại các đơn vị trong nước và được cơ sở đào tạo nước ngoài tiếp nhận đào tạo ở trình độ đại học hoặc được các cơ sở đào tạo trong nước đã cử đi học trung cấp, cao đẳng đề nghị dự tuyển trình độ đại học.

- Trình độ thạc sĩ

Các cá nhân dự tuyển trình độ thạc sĩ cần đáp ứng tiêu chuẩn chung tại và đáp ứng một trong những tiêu chuẩn cụ thể sau:

+ Giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên các cơ sở đào tạo, nghiên cứu văn hóa nghệ thuật trong nước, có bằng tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên hoặc kết quả học tập môn chuyên ngành đại học đạt loại giỏi trở lên và được cơ sở đào tạo, nghiên cứu đề nghị dự tuyển trình độ thạc sĩ và cam kết tiếp nhận lại sau tốt nghiệp.

+ Công chức, viên chức, văn nghệ sĩ có bằng tốt nghiệp đại học các ngành, chuyên ngành phù hợp với các ngành tuyển sinh, có nguyện vọng đi học tập ở nước ngoài để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đào tạo, phát triển văn hóa nghệ thuật.

- Sinh viên đã tốt nghiệp đại học có kết quả rèn luyện xếp loại khá trở lên, điểm tốt nghiệp môn chuyên ngành đạt loại giỏi trở lên tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trong nước có nguyện vọng đi học tập ở nước ngoài để về làm giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia, văn nghệ sĩ cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, cơ quan, đơn vị văn hóa nghệ thuật và được các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, cơ quan, đơn vị văn hóa nghệ thuật đề nghị dự tuyển trình độ thạc sĩ và cam kết xem xét tiếp nhận sau tốt nghiệp.

+ Lưu học sinh đã tốt nghiệp đại học tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài có điểm tốt nghiệp môn chuyên ngành hoặc kết quả học tập môn chuyên ngành đạt loại giỏi hoặc tương đương trở lên được các cơ sở đào tạo nước ngoài tiếp nhận đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc được cơ sở đào tạo trong nước đã cử đi học đại học đề nghị dự tuyển trình độ thạc sĩ và cam kết xem xét tiếp nhận sau tốt nghiệp.

- Trình độ tiến sĩ

Các cá nhân dự tuyển trình độ tiến sĩ cần đáp ứng tiêu chuẩn chung và đáp ứng một trong những tiêu chuẩn cụ thể sau:

+ Giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên các cơ sở đào tạo, nghiên cứu văn hóa nghệ thuật trong nước đã có bằng thạc sĩ, được cơ sở đào tạo, nghiên cứu đề nghị dự tuyển trình độ tiến sĩ và cam kết tiếp nhận lại sau tốt nghiệp.

+ Lưu học sinh tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài với kết quả học tập môn chuyên ngành đạt loại giỏi trở lên, được cơ sở đào tạo nước ngoài tiếp nhận đào tạo chuyển tiếp trình độ tiến sĩ và được cơ sở đào tạo, nghiên cứu, cơ quan, đơn vị văn hóa nghệ thuật ở trong nước đề nghị dự tuyển trình độ tiến sĩ và cam kết tiếp nhận sau tốt nghiệp.

Xem thêm Công văn 1467/BVHTTDL-ĐT ban hành ngày 09/4/2024. 

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 341

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn