Danh mục vị trí việc làm chuyên ngành giáo dục trong cơ sở giáo dục đại học

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
08/04/2024 09:33 AM

Cho tôi hỏi có bao nhiêu danh mục vị trí việc làm chuyên ngành giáo dục trong cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm công lập? – Quốc Thịnh (Bình Phước)

Danh mục vị trí việc làm chuyên ngành giáo dục trong cơ sở giáo dục đại học

Danh mục vị trí việc làm chuyên ngành giáo dục trong cơ sở giáo dục đại học (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 29/3/2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Theo đó, danh mục vị trí việc làm chuyên ngành giáo dục trong đại học, cao đẳng sư phạm công lập sẽ bao gồm các danh mục như sau:

Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong cơ sở giáo dục đại học

Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong cơ sở giáo dục quy định tại Phụ lục I Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT.

STT

Danh mục vị trí việc làm

I

Đại học

A

Vị trí việc làm hội đồng đại học, trường

1.

Chủ tịch hội đồng đại học

2.

Chủ tịch hội đồng trường đại học/ Chủ tịch hội đồng học viện

B

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý

I.I

Vị trí việc làm lãnh đạo quản lý đại học

1

Giám đốc đại học

2

Phó Giám đốc đại học

I.II

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc đại học

1

Hiệu trưởng, Viện trưởng, Giám đốc và tương đương

2

Phó Hiệu trưởng, Phó viện trưởng, Phó Giám đốc và tương đương

3

Chánh Văn phòng đại học, Trưởng ban và tương đương

4

Phó Chánh Văn phòng đại học, Phó Trưởng ban và tương đương

5

Trưởng khoa, Giám đốc trung tâm và tương đương

6

Phó Trưởng khoa, Phó Giám đốc trung tâm và tương đương

I.III

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị cấu thành các tổ chức, đơn vị  của đại học

1

Trưởng khoa, Viện trưởng, Giám đốc trung tâm, Hiệu trưởng và tương đương

2

Phó Trưởng khoa, Phó viện trưởng,  Phó Giám đốc trung tâm, Phó Hiệu trưởng và tương đương

3

Trưởng phòng và tương đương

4

Phó Trưởng phòng và tương đương

5

Trưởng phòng thí nghiệm, Giám đốc chương trình, Giám đốc xưởng và tương đương

6

Phó Trưởng phòng thí nghiệm, Phó Giám đốc chương trình, Phó Giám đốc xưởng và tương đương

II

Trường đại học/học viện trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

A

Vị trí việc làm hội đồng trường

1

Chủ tịch hội đồng trường đại học/ Chủ tịch hội đồng học viện

B

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý

II.I

Vị trí việc làm lãnh đạo quản lý trường đại học/học viện

1

Hiệu trưởng trường đại học/ Giám đốc học viện

2

Phó hiệu trưởng trường đại học/ Phó Giám đốc học viện và tương đương

II.II

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc trường đại học/ học viện

1

Trưởng khoa, Trưởng phòng, Giám đốc trung tâm và tương đương

2

Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng phòng, Phó Giám đốc trung tâm và tương đương

3

Giám đốc ban quản lý, Giám đốc thư viện, Giám đốc xưởng và tương đương

4

Phó Giám đốc ban quản lý, Phó Giám đốc thư viện, Phó Giám đốc xưởng và tương đương

5

Hiệu trưởng trường thuộc trường đại học

6

Phó Hiệu trưởng trường thuộc trường đại học

II.III

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị cấu thành các tổ chức, đơn vị của trường đại học/ học viện

1

Trưởng khoa thuộc Phân hiệu, Trưởng phòng thí nghiệm và tương đương

2

Phó Trưởng khoa thuộc phân hiệu, Phó Trưởng phòng thí nghiệm và tương đương

III

Trường cao đẳng sư phạm

A

Vị trí việc làm hội đồng trường

1

Chủ tịch hội đồng trường cao đẳng sư phạm

B

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý

III.I

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trường cao đẳng sư phạm

1

Hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm

2

Phó hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm

III.II

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc trường cao đẳng sư phạm

1

Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, Trưởng phòng, Giám đốc trung tâm và tương đương

2

Phó trưởng khoa, Phó trưởng bộ môn, Phó trưởng phòng, Phó giám đốc trung tâm và tương đương

3

Giám đốc ban quản lý, Trưởng trạm và tương đương

4

Phó giám đốc ban quản lý, Phó trưởng trạm và tương đương

III.III

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị cấu thành tổ chức, đơn vị của Trường Cao đẳng Sư phạm

1

Trưởng bộ môn và tương đương

2

Phó Trưởng bộ môn và tương đương

Danh mục vị trí việc làm CDNN chuyên ngành giáo dục trong cơ sở giáo dục đại học

Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo quy định tại Phụ lục II Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT.

STT

Danh mục vị trí việc làm

Hạng chức danh nghề nghiệp

1.

Giảng viên cao cấp

Hạng I

2.

Giảng viên chính

Hạng II

3.

Giảng viên

Hạng III

4.

Trợ giảng

Hạng III

5.

Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp

Hạng I

6.

Giảng viên cao đẳng sư phạm chính

Hạng II

7.

Giảng viên cao đẳng sư phạm

Hạng III

8.

Giảng viên thực hành chính

Hạng II

9.

Giảng viên thực hành

Hạng III

Lưu ý: Căn cứ danh mục vị trí việc làm quy định tại (1), (2) và chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị, cơ sở giáo dục xây dựng danh mục vị trí việc làm phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển của đơn vị, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(Điều 3 Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT)

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/5/2024.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,527

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn