Đổi từ CCCD sang thẻ căn cước có làm thay đổi số thẻ không?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
02/04/2024 18:00 PM

Xin cho tôi hỏi đổi từ CCCD sang thẻ căn cước có làm thay đổi số thẻ không? - Minh Triết (Bình Thuận)

Đổi từ CCCD sang thẻ căn cước có làm thay đổi số thẻ không?

Đổi từ CCCD sang thẻ căn cước có làm thay đổi số thẻ không? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đổi từ CCCD sang thẻ căn cước có làm thay đổi số thẻ không?

Theo Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014, số thẻ Căn cước công dân là số định danh cá nhân

Số định danh cá nhân lần đầu tiên được đề cập tại Luật Căn cước công dân 2014. Theo đó, căn cứ Điều 12 Luật Căn cước công dân 2014 quy định số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.

Đến Luật Căn cước 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024) tiếp tục quy định về số định danh cá nhân (số định danh cá nhân của Công dân Việt Nam). Theo đó, số định danh cá nhân của công dân Việt Nam cũng sẽ do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập cho công dân Việt Nam, do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và xác lập cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.

Số định danh cá nhân của công dân Việt Nam dùng để cấp thẻ căn cước, khai thác thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trung tâm dữ liệu quốc gia và cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Do đó, có thể thấy việc đổi từ CCCD sang thẻ căn cước sẽ không làm thay đổi số thẻ.

Có bắt buộc đổi từ CCCD sang thẻ căn cước không?

Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày 01/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ Căn cước.

Thẻ Căn cước công dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/01/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Như vậy, thẻ Căn cước công dân dù là mã vạch hay gắn chip thì vẫn được sử dụng bình thường nếu thời hạn trên thẻ vẫn còn. Thẻ Căn cước công dân chỉ bị đổi sang thẻ Căn cước nếu người dân có nhu cầu đổi.

(Điều 46 Luật Căn cước 2023)

Quy định về độ tuổi cấp thẻ Căn cước

Căn cứ Điều 19 Luật Căn cước 2023 quy định người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam, độ tuổi cấp thẻ căn cước cụ thể như sau:

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

- Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Bên cạnh đó, tại Điều 21 Luật Căn cước 2023 quy định công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước (đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi) có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Xem thêm Luật Căn cước 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Căn cước 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2024.

Luật Căn cước công dân 2014 sửa đổi 2020 hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 841

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn