Đã có Quyết định 05/2024/QĐ-TTg: Cơ chế điều chỉnh mức bán giá bán lẻ điện bình quân từ 15/5/2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
27/03/2024 08:16 AM

Xin cho tôi hỏi có phải đã có cơ chế điều chỉnh mức bán giá bán lẻ điện bình quân theo quy định mới nhất từ ngày 15/5/2024 đúng không? – Gia Huy (Bình Dương)

Đã có Quyết định 05/2024/QĐ-TTg: Cơ chế điều chỉnh mức bán giá bán lẻ điện bình quân từ 15/5/2024

Đã có Quyết định 05/2024/QĐ-TTg: Cơ chế điều chỉnh mức bán giá bán lẻ điện bình quân từ 15/5/2024

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 26/03/2024, Thủ tướng ban hành Quyết định 05/2024/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức bán giá bán lẻ điện bình quân.

Quyết định 05/2024/QĐ-TTg: Cơ chế điều chỉnh mức bán giá bán lẻ điện bình quân từ 15/5/2024

Theo đó, việc điều chỉnh mức bán giá bán lẻ điện bình quân từ 15/5/2024 phải tuân thủ các nguyên tắc như sau:

- Hằng năm, sau khi kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm N-2 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá bán điện bình quân năm N được xem xét, điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu (phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, dịch vụ phụ trợ hệ thống điện và điều hành - quản lý ngành) và việc phân bố các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện.

- Trong năm, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh trên cơ sở cập nhật chi phí khâu phát điện, chi phí mua điện từ các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ theo thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát điện và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện.

- Khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giả bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng.

- Khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh tăng.

- Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 03 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất.

- Giá bán điện bình quân được tính toán theo quy định tại Điều 4 Quyết định 05/2024/QĐ-TTg.

Trường hợp giá bán điện bình quân tính toán nằm ngoài khung giá, chỉ được xem xét điều chỉnh trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định. Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán điện bình quân trong phạm vi khung giả theo cơ chế quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quyết định 05/2024/QĐ-TTg.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh cao hơn giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Việc điều chỉnh giá bán điện bình quân phải thực hiện công khai, minh bạch.

So với hiện hành tại Quyết định 24/2017/QĐ-TTg, thì thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu sẽ chỉ còn là 03 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất trong khi quy định hiện hành là 06 tháng.

Đồng thời, khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giả bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng trong khi tại Quyết định 24/2017/QĐ-TTg phải dựa vào thông số theo quy định biến động làm giá bán điện bình quân giảm so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện mới được điều chỉnh giảm.

Giá bán điện bình quân là mức giá bán lẻ điện bình quân trong phạm vi khung giá của mức giá bán lẻ bình quân do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Xem thêm tại Quyết định 05/2024/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/5/2024, thay thế Quyết định 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,490

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn