Thông báo mới nhất về chi trả lương hưu tháng 8/2023 và phần lương hưu tăng thêm tháng 7 tại Hà Nội

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
04/08/2023 00:11 AM

Việc chi trả lương hưu tháng 8/2023 và phần lương hưu tăng thêm tháng 7 tại Hà Nội sẽ được thực hiện như thế nào? – Minh Tuyền (Hà Nội)

Thông báo chi trả lương hưu tháng 8/2023 và phần lương hưu tăng thêm tháng 7

Thông báo chi tr lương hưu tháng 8/2023 và phn lương hưu tăng thêm tháng 7 (Hình từ internet)

Thông báo chi tr lương hưu tháng 8/2023 và phn lương hưu tăng thêm tháng 7

Nội dung đề cập tại Công văn 2410/UBND-KGVX năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 năm 2023 theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP.

Thực hiện Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng và Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng; căn cứ Công văn 5277/VPCP-KTTH ngày 13/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc sớm triển khai Nghị định 42/2023/NĐ-CP, Công văn 2206/BHXH-TCKT ngày 20/7/2023 của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8/2023, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ như sau:

(1) Giao Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

- Chủ trì phối hợp Bưu điện thành phố Hà Nội tổ chức chỉ trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 năm 2023 cho người được hưởng từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023, bao gồm lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định 42/2023/NĐ-CP ngày điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng; Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2023 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH; Công văn 2206/BHXH-TCKT ngày 20/7/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8/2023.

- Thực hiện chuyển tiền để Bưu điện Thành phố thực hiện chỉ trả lương hưu tháng 8 năm 2023, thời gian hoàn thành trước ngày 11/8/2023.

- Phối hợp cơ quan Bưu điện tuyên truyền, phổ biến về quyền lợi người hưởng theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP, thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định và sự ủng hộ đồng thuận của người hưởng trong quá trình thực hiện chỉ trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại kỳ chỉ trả tháng 8/2023.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh và vướng mắc (nếu có).

(2) Giao Bưu điện thành phố Hà Nội

- Chủ động phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chỉ trả lương hưu tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023.

- Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo các nội dung sau:

+ Chỉ qua tài khoản cá nhân: Chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH vào tài khoản cá nhân người hưởng vào ngày 14/8/2023.

+ Chi bằng hình thức tiền mặt: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023.

+ Phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền, phổ biến nội dung và hiệu lực thi hành của Nghị định 42/2023/NĐ-CP; thông báo lịch chỉ trả cụ thể của kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng 8/2023.

+ Tập trung tối đa nhân lực, rút ngắn thời gian chỉ trả, đảm bảo kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người thụ hưởng.

+ Thanh toán kinh phí chỉ lương hưu, trợ cấp BHXH với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội theo đúng quy định.

(3) Giao UBND các quận, huyện, thị xã

- Kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trinh chỉ trả và chỉ đạo BHXH quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ Bưu điện trong công tác chỉ trả lương hưu, trợ cấp BHXH; thông tin trên hệ thống loa, dài để người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH được biết.

- Phối hợp Bưu điện, cơ quan BHXH quận, huyện, thị xã phổ biến, tuyên truyền, khuyến khích người nhận lương hưu chuyển đổi hình thức nhận lương hưu qua tài khoản cá nhẫn; chỉ đạo BHXH huyện xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh tại địa phương liên quan đến công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.

Công văn 2410/UBND-KGVX được ban hành ngày 02/8/2023.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,000

Bài viết về

Lương hưu, tuổi nghỉ hưu

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn