04 đề xuất mới về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
27/03/2023 12:00 PM

Bộ Công thương đang lấy ý về dự thảo Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt, trong đó có nhiều đề xuất mới liên quan đến loại hợp đồng này.

04 đề xuất mới về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

04 đề xuất mới về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (Hình từ Internet)

Bộ Công thương đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (dự thảo Thông tư).

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Theo đó, dự thảo Thông tư đã đề xuất một số điểm mới về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt có thể thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử

Dự thảo Thông tư đã nêu rõ hình thức hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt so với Thông tư 19/2014/TT-BCT.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 3 dự thảo Thông tư, hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải được thể hiện bằng văn bản dưới dạng giấy hoặc dữ liệu điện tử (đối với dữ liệu điện tử, Bên mua điện có thể tra cứu và tải về tại Cổng thông tin điện tử của Bên bán điện).

Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng là tiếng Việt.

(Hiện hành chỉ quy định các bên tiến hành ký kết hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt bằng văn bản dưới dạng giấy theo mẫu hợp đồng được ban hành kèm theo Thông tư 19/2014/TT-BCT)

Đồng thời, hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải được đăng ký và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chấp thuận cho áp dụng theo quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Như vậy, ngoài hình thức bằng văn bản thì hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt có thể thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử.

Sửa đổi quy định về chủ thể ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Hiện hành theo quy định tại Điều 3 Thông tư 19/2014/TT-BTC, chủ thể ký Hợp đồng là người có đủ năng lực hành vi dân sự có tên trong giấy tờ sử dụng để đăng ký mua điện được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định 137/2013/NĐ-CP, cụ thể:

Bên mua điện phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và có giấy đề nghị mua điện kèm theo bản sao của một trong các giấy tờ sau:

- Hộ khẩu thường trú, hoặc sổ tạm trú;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyết định phân nhà; hợp đồng mua bán nhà hợp lệ;

- Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở)

- Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà được công chứng hoặc chứng thực;

Tuy nhiên với việc Chính phủ ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về bỏ sổ hộ khẩu giấy, theo sửa đổi, bổ sung quy định về mua bán điện sinh hoạt tại Điều 11 Nghị định 137/2013/NĐ-CP thì quy định hiện tại không còn phù hợp.

Do đó, dự thảo Thông tư đề xuất sửa đổi quy định về chủ thể ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt như sau:

(i) Chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện là người đại diện của Bên mua điện có đủ năng lực hành vi dân sự, đã đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 104/2022/NĐ-CP

Bên mua điện phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có đề nghị mua điện và thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa điểm mua điện hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quản lý, sử dụng địa điểm mua điện.

Và có hồ sơ đề nghị đăng ký mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 104/2022/NĐ-CP gửi Bên bán điện.

Hồ sơ đề nghị đăng ký mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt của bên mua điện dạng giấy hoặc dữ liệu điện tử bao gồm: Đề nghị mua điện và một trong các giấy tờ, tài liệu sau:

- Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của cá nhân đại diện bên mua điện.

Tại một địa điểm đăng ký mua điện, bên mua điện là một hộ gia đình thì chỉ được ký 01 Hợp đồng.

- Trường hợp không sử dụng thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa điểm mua điện, bên mua điện cung cấp bản sao của một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở;

+ Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở);

+ Quyết định phân nhà;

+ Hợp đồng mua bán nhà;

+ Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên hoặc các giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu, quản lý, sử dụng địa điểm mua điện có thời hạn từ 01 năm trở lên để đăng ký mua điện và chỉ được ký 01 Hợp đồng.

(ii) Trường hợp Bên mua điện gồm nhiều hộ sử dụng điện chung ký 01 Hợp đồng thì chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện là đại diện số hộ dùng chung ký hợp đồng phải tuân thủ quy định tại (i) và có văn bản ủy quyền của các hộ dùng chung ký hợp đồng.

Tại hợp đồng phải ghi rõ số hộ dùng chung (có danh sách kèm theo) và giá bán điện được áp dụng theo Quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.

(iii) Chủ thể ký hợp đồng của Bên bán điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của Đơn vị bán lẻ điện có lưới điện phân phối đủ khả năng cung cấp điện đáp ứng nhu cầu của bên mua điện. 

(Điều 4 dự thảo Thông tư)

Hai bên mua bán điện có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định

Tại Điều 5 dự thảo Thông tư, thời hạn của hợp đồng do hai bên thỏa thuận. Trường hợp hai bên không thỏa thuận cụ thể thời hạn của hợp đồng thì thời hạn của hợp đồng được tính từ ngày ký đến ngày các bên hoặc một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định.

Hiện hành tại Thông tư 19/2014/TT-BCT, thời hạn của Hợp đồng do hai bên thỏa thuận. Trường hợp hai bên không thỏa thuận cụ thể thời hạn của Hợp đồng thì thời hạn của Hợp đồng được tính từ ngày ký đến ngày các bên sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt Hợp đồng.

Đề xuất mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt mới

Mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt hiện hành đang thực hiện mẫu ban hành kèm theo Thông tư 19/2014/TT-BCT.

Mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (Hiện hành)

Để phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành, Bộ Công thương cũng đề xuất ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt mới được kèm theo trong dự thảo Thông tư.

Mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (Đề xuất)
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,684

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn