Đề xuất chương trình khung đào tạo kiến thức hành nghề môi giới bất động sản áp dụng từ 01/01/2025

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
08/04/2024 13:00 PM

Tôi muốn hỏi chương trình khung đào tạo kiến thức hành nghề môi giới bất động sản áp dụng từ 01/01/2025 sẽ được đề xuất như thế nào? – Hồng Phúc (Long An)

Đề xuất chương trình khung đào tạo kiến thức hành nghề môi giới bất động sản áp dụng từ 01/01/2025

Đề xuất chương trình khung đào tạo kiến thức hành nghề môi giới bất động sản áp dụng từ 01/01/2025 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đây là nội dung được đề cập tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản do Bộ Xây dựng soạn thảo.

Dự thảo Thông tư

Theo đó, chương trình khung đào tạo kiến thức hành nghề môi giới bất động sản áp dụng từ 01/01/2025 được quy định như sau:

Các chuyên đề liên quan đế kiến thức về kinh doanh bất động sản

Kiến thức về kinh doanh bất động sản bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây:

(1) Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản;

- Điều kiện các loại bất động sản đưa vào kinh doanh;

- Quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản;

- Kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản;

- Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản;

- Thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh;

- Các nội dung khác trong pháp luật về kinh doanh bất động sản.

(2) Chuyên đề 2: Pháp luật liên quan đến đất đai, bao gồm các chuyên đề và nội dung chính sau đây:

- Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;

- Các hình thức sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất.

(3) Chuyên đề 3: Pháp luật về đầu tư, bao gồm các chuyên đề và nội dung chính sau đây:

- Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

- Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

(4) Chuyên đề 4: Pháp luật về dân sự liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản, bao gồm các chuyên đề và nội dung chính sau đây:

- Các vấn đề liên quan đến pháp nhân;

- Các quy định về giao dịch dân sự

(5) Chuyên đề 5: Pháp luật về công chứng liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

- Quy định pháp luật về công chứng hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản;

- Hồ sơ, thủ tục công chứng hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

(6) Chuyên đề 6: Pháp luật về doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

- Quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

- Hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

(7) Chuyên đề 7: Pháp luật về thuế, phí trong giao dịch bất động sản trong Pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh bất bất động sản;

- Các loại thuế phải đóng khi thực hiện giao dịch bất động sản.

(8) Chuyên đề 8: Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản, gồm các nội dung chính sau:

- Các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

- Các phương thức, thủ đoạn rửa tiền thường gặp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

- Các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

- Các giao dịch đáng ngờ và cách nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

- Hướng dẫn về báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin.

(9) Chuyên đề 9: Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản

Quy định về xử lý các vi phạm trong kinh doanh bất động sản; kinh doanh dịch vụ bất động sản; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; quản lý, sử dụng, kê khai thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh bất động sản;

- Các hình thức xử phạt hành chính các vi phạm về kinh doanh bất động sản.

(10) Chuyên đề 10: Tổng quan chung về thị trường bất động sản, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản;

- Phân loại thị trường bất động sản;

- Các yếu tố của thị trường bất động sản;

- Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản;

- Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản.

(11) Chuyên đề 11: Nguyên lý hình giá bất động sản và tư vấn giá bất động sản

- Giá trị và giá cả bất động sản;

- Các nguyên tắc xác định giá bất động sản;

- Quy trình xác định giá bất động sản;

- Các cách tiếp cận và phương pháp cơ bản sử dụng xác định giá bất động sản;

- Yêu cầu thông tin và dữ liệu trong xác định giá bất động sản;

- Tư vấn giá bất động sản trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Các chuyên đề liên quan đến kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản

Các kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản, bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây:

(1) Chuyên đề 1: Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản, gồm các nội dung chính như sau:

- Giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản;

- Vai trò của môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản;

- Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản;

- Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản;

- Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản;

- Kinh nghiệm của các nước về dịch vụ môi giới bất động sản;

- Đạo đức nghề nghiệp của nhà môi giới bất động sản.

(2) Chuyên đề 2: Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản, gồm các nội dung chính như sau:

- Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản;

- Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản;

- Lập hồ sơ thương vụ môi giới;

- Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới;

- Marketing bất động sản;

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản;

- Tổ chức và quản lý tổ chức môi giới bất động sản;

- Kỹ năng soạn thảo hợp đồng.

Thực hành và kiểm tra cuối khóa đào tạo kiến thức hành nghề môi giới bất động sản

- Thực hành: Nghiên cứu thực tế hoạt động môi giới bất động sản tại tổ chức môi giới bất động sản và viết báo cáo thu hoạch.

- Kiểm tra cuối khóa bao gồm nội dung phần kiến thức cơ sở và phần kiến thức chuyên môn:

+ Thời gian kiểm tra: 120 phút

+ Hình thức kiểm tra: Bài luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 462

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn