Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
27/01/2023 14:46 PM

Xin hỏi kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023 trong nước và ngoài nước được hướng dẫn thế nào? Dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước phân bổ bao nhiêu? – Ngọc Linh (TPHCM)

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023

Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2023 (Hình từ internet)

Bộ Tài chính có Công văn 546/BTC-HCSN ngày 16/01/2023 về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023.

1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước

Căn cứ Công văn 9962/BTC-NSNN ngày 30/9/2022 của Bộ Tài chính thông báo cho Bộ Nội vụ về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức năm 2023, đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án phân bổ chi tiết kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2023 (Công văn 4941/BNV-ĐT ngày 05/10/2022); ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Phiên thảo luận ở tổ về nội dung trình Quốc hội biểu quyết ngân sách nhà nước năm 2023 (trong đó có nêu dự toán của Văn phòng Quốc hội):

Bộ Tài chính đã tổng hợp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức vào phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết 70/2022/QH15.

Theo đó, tổng dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước phân bổ cho các Bộ, cơ quan trung ương năm 2023 là 214,674 tỷ đồng, chi tiết như sau:

STT

BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

DỰ TOÁN 2023

 

Tổng số

214.674

1

Học viện CT QG HCM

7.000

2

Văn phòng Trung ương Đảng

5.880

3

Văn phòng Quốc hội

4.074

4

Văn phòng Chủ tịch nước

250

5

Văn phòng Chính phủ

3.000

6

Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

900

7

Tòa án Nhân dân tối cao

23.000

8

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

25.000

9

Bộ Công an

10.000

10

Bộ Quốc phòng

12.000

 

- Chi đào tạo của Bộ Quốc phòng

11.000

 

- Chi đào tạo của Ban Cơ yếu Chính phủ

1.000

11

Bộ Ngoại giao

4.500

12

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5.500

13

Bộ Giao thông vận tải

2.800

14

Bộ Công thương

7.840

15

Bộ Xây dựng

4.000

16

Bộ Y tế

1.200

17

Bộ Giáo dục và Đào tạo

4.200

18

Bộ Khoa học và Công nghệ

2.940

19

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3.500

20

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

3.200

21

Bộ Tài chính

21.500

22

Bộ Tư pháp

16.500

23

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6.500

24

Thanh tra Chính phủ

1.000

25

Bộ Thông tin và Truyền thông

3.000

26

Bộ Tài nguyên và Môi trường

8.040

27

Bộ Nội vụ

18 300

28

Ủy ban Dân tộc

1.200

29

Kiểm toán Nhà nước

3.500

30

Ban QL Lăng Chủ tịch HCM

200

31

Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

500

32

TW Đoàn Thanh niên CS HCM

500

33

TW Hội liên hiệp phụ nữ VN

550

34

Hội Nông dân Việt Nam

500

35

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

1.500

36

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

300

37

Ban Quản lý Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam

300

2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài

- Ngày 30/9/2022, Bộ Tài chính có Công văn 9962/BTC-NSNN thông báo kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài là 20 tỷ đồng.

Do đó, đề nghị Bộ Nội vụ xây dựng phương án phân bổ cho các Bộ, cơ quan trung ương tối đa theo số Bộ Tài chính đã thông báo do số kinh phí này đã được tổng hợp trong phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 trình Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

- Điều 6 Thông tư 36/2018/TT-BTC quy định:

+ Đối với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài, các Bộ, cơ quan trung ương khi xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, đồng gửi Bộ Tài chính phải chi tiết theo những tiêu chí sau:

(1) Đánh giá kết quả thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí năm trước; (2) Cơ quan chủ trì tổ chức các đoàn đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; (3) Nội dung khoá đào tạo, bồi dưỡng; (4) Đối tượng cán bộ, công chức dự kiến cử đi đào tạo, bồi dưỡng; (5) Thời gian học tập tại nước ngoài; (6) Dự kiến cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; (7) Kinh phí dự kiến cho từng đoàn; (8) Tổng nhu cầu kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài.

+ Căn cứ vào đề nghị của các Bộ, cơ quan trung ương, Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng phương án phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo từng nhiệm vụ (đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước và nước ngoài), chi tiết cho các Bộ, cơ quan trung ương gửi Bộ Tài chính để xem xét, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của các Bộ, ngành trình cấp có thẩm quyền quyết định.

+ Căn cứ vào dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, căn cứ dự toán kinh phí thực hiện các Đề án/Dự án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao; các Bộ, cơ quan trung ương phân bổ, giao dự toán kinh phí cho các đơn vị sử dụng ngân sách gửi Bộ Tài chính kiểm tra theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn Luật.

Do đó, đối với dự toán kinh phí phân bổ cho các Bộ, cơ quan trung ương; đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng phương án phân bổ, gửi Bộ Tài chính theo đúng quy định nêu trên.

Ngoài ra, để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán kinh phí năm 2023, đề nghị Bộ Nội vụ gửi bổ sung các tài liệu như: văn bản đề xuất dự toán của các Bộ, cơ quan trung ương; căn cứ, cơ sở đề xuất dự toán của Bộ Nội vụ, dự toán chi tiết kinh phí thực hiện và các tài liệu chứng minh chi phí đào tạo, bồi dưỡng.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,973

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn