02 chính sách mới với giáo viên có hiệu lực từ tháng 01/2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
22/12/2022 15:25 PM

Từ ngày 01/01/2023, có những chính sách mới nào ảnh hưởng đến giáo viên? – Việt Hoàng (Bình Định)

02 chính sách mới với giáo viên có hiệu lực từ 01/01/2023

02 chính sách mới với giáo viên có hiệu lực từ tháng 01/2023

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Bổ sung giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên

Chính sách mới với giáo viên đầu tiên là bổ sung giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên. Cụ thể:

Theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 17/2022/TT-BGDĐT sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 2 Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT, giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên bao gồm:

- Giáo viên đang nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập;

- Giáo viên đang giảng dạy tại trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dành cho người khuyết tật;

- Giáo viên đang giảng dạy tại trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Như vậy, từ ngày 20/01/2023, bổ sung giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên gồm:

- Giáo viên đang giảng dạy tại trường phổ thông dành cho người khuyết tật;

- Giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

* Mục đích bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên:

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm đối với giáo viên, cán bộ quản lý; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, cán bộ quản lý; nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên, cán bộ quản lý theo yêu cầu vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá công tác BDTX của giáo viên, cán bộ quản lý; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động BDTX giáo viên, cán bộ quản lý của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo.

* Nguyên tắc bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên:

- Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học, chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm và nhu cầu phát triển của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, của địa phương và của ngành.

- Bảo đảm đề cao ý thức tự học, bồi dưỡng liên tục tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm của giáo viên, cán bộ quản lý.

- Thực hiện phân công, phân cấp và cơ chế phối hợp trong tổ chức BDTX.

- Bảo đảm thiết thực, chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả.

2. Giáo viên tại TP.HCM được hưởng thu nhập tăng thêm gấp 1,8 lần tiền lương

Giáo viên tại TP.HCM được hưởng thu nhập tăng thêm gấp 1,8 lần tiền lương là một chính sách mới giáo viên từ 01/01/2023.

Điều 1 Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2023 đến hết thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 54/2017/QH14 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định như sau:

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2023 đến hết thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

Căn cứ quy định trên thì trong năm 2023, giáo viên tại TP.HCM được hưởng thu nhập tăng thêm gấp 1,8 lần tiền lương.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,390

Bài viết về

Tiền lương giáo viên

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn