Đề nghị xây dựng Luật Quảng cáo sửa đổi

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
30/09/2022 14:57 PM

Tôi nghe thông tin Luật Quảng cáo sắp được sửa đổi, bổ sung. Vậy thời gian, tiến độ xây dựng Luật Quảng cáo sửa đổi được quy định thế nào?

Đề nghị xây dựng Luật Quảng cáo sửa đổi

Đề nghị xây dựng Luật Quảng cáo sửa đổi

Nội dung đề cập tại Quyết định 2374/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về Kế hoạch lập đề nghị xây dựng Luật Quảng cáo sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Theo Kế hoạch này, sẽ trình Chính phủ Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo vào tháng 7/2023.

Chi tiết nội dung Đề nghị xây dựng Luật Quảng cáo sửa đổi xem tại bảng dưới đây:

STT

Nội dung công việc

Dự kiến tiến độ và thời gian hoàn thành

Sản phẩm

1.

Thành lập Tổ công tác lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

Đã thực hiện

Quyết định

2.

Nghiên cứu, rà soát Luật Quảng cáo và xây dựng nội dung chính sách

Rà soát, nghiên cứu chính sách, luật về quảng cáo ở một số quốc gia trên thế giới

Đã thực hiện

Báo cáo kết quả nghiên cứu, rà soát Luật Quảng cáo

3.

Thực hiện đánh giá tác động chính sách

- Đánh giá tác động chính sách trên các nội dung.

- Tổ chức lấy ý kiến.

Sưu tầm, dịch, hiệu đính tài liệu, văn bản pháp luật tiếng nước ngoài liên quan đến hoạt động quảng cáo sang tiếng Việt

Tháng 10-11/2022

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách (theo mẫu số 01 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ)

4.

Lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

Tháng 12/2022

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật theo quy định tại các điểm a, b, c, đ khoản 1 Điều 37 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

5.

Họp Tổ công tác để thống nhất hồ sơ trước khi đăng tải

Tháng 01/2023

Biên bản cuộc họp và ý kiến các thành viên

6.

Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội; Cổng thông tin điện tử của Chính phủ; Cổng thông tin điện tử của Bộ; lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan (30 ngày) Tổ chức Hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến

Tháng 01-02/2023

 

7.

Tổng hợp ý kiến góp ý về dự thảo đề nghị xây dựng Luật; đăng tải báo cáo giải trình, tiếp thu trên cổng thông tin điện tử

Tháng 02-03/2023

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý

8.

Hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

Tháng 4/2023

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

9.

Tổ chức họp Tổ công tác lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo trước khi gửi xin ý kiến Bộ Tư pháp

Tháng 4/2023

Biên bản cuộc họp và ý kiến các thành viên

10.

Đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định Hồ sơ

Tháng 5/2023

Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp

11.

Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Tháng 6/2023

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

12.

Họp Tổ công tác để thống nhất hồ sơ trước khi báo cáo Bộ trưởng để trình Chính phủ

Tháng 6/2023

Biên bản cuộc họp và ý kiến các thành viên

13.

Trình Chính phủ Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

Tháng 7/2023

Nghị quyết của Chính phủ

14.

Hoàn thiện Hồ sơ theo ý kiến của Chính phủ gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp

Tháng 8/2023

Hồ sơ

Xem thêm tại Quyết định 2374/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày ký.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,155

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn