Những trường hợp đoàn viên công đoàn bị khai trừ

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
15/09/2022 16:01 PM

Tôi là đoàn viên công đoàn ở doanh nghiệp. Xin hỏi trường hợp nào thì đoàn viên công đoàn bị khai trừ ra khỏi công đoàn? – An Minh (Cần Thơ).

Những trường hợp đoàn viên công đoàn bị khai trừ

Những trường hợp đoàn viên công đoàn bị khai trừ

Tổng Liên đoàn lao động ban hành Quyết định 5130/QĐ-TLĐ ngày 12/8/2022 về Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn.

1. Các hình thức kỷ luật trong tổ chức công đoàn

Theo đó, các hình thức kỷ luật trong tổ chức công đoàn được quy định như sau: 

-  Đối với tập thể ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp và các tổ chức trong hệ thống công đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

- Đối với đoàn viên công đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ.

- Đối với cán bộ công đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức (các chức vụ của công đoàn), khai trừ.

Trong đó, quy định nội dung vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật đối với đoàn viên công đoàn như sau:

1.1. Các trường hợp đoàn viên công đoàn bị kỷ luật khiển trách

Đoàn viên công đoàn bị khiển trách nếu vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

- Không chấp hành và không thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết, quyết định, quy định, kế hoạch, chương trình công tác... của công đoàn các cấp gây hậu quả ít nghiêm trọng.

- Không dự họp 50% trở lên sổ kỳ họp công đoàn trong một năm.

- Không đóng đoàn phí liên tục 6 tháng mà không có lý do chính đáng.

1.2. Các trường hợp đoàn viên công đoàn bị kỷ luật cảnh cáo

Đoàn viên công đoàn vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo:

- Đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại tiết a khoản 1 Điều 25 Quyết định 5130/QĐ-TLĐ mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng.

- Không dự họp 70% trở lên số kỳ họp công đoàn trong một năm.

- Không đóng đoàn phí liên tục 9 tháng mà không có lý do chính đáng.

1.3. Các trường hợp đoàn viên công đoàn bị kỷ luật khai trừ

Đoàn viên công đoàn vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

- Đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại tiết a khoản 2 Điều 25 Quyết định 5130/QĐ-TLĐ mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả rất nghiêm trọng.

- Không dự họp 90% trở lên sổ kỳ họp công đoàn trong một năm.

- Không đóng đoàn phí liên tục 12 tháng mà không có lý do chính đáng.

Như vậy, nếu thuộc 3 trường hợp nêu trên thì đoàn viên công đoàn sẽ bị khai trừ ra khỏi công đoàn.

2. Mức đóng đoàn phí công đoàn trong doanh nghiệp hiện nay

Đối với đoàn viên ở các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần mà nhà nước không giữ cổ phần chi phối); đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng tiền lương không theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định;….:

Mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng trực tiếp hàng tháng cho tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn (theo phân cấp của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn).

Đoàn phí công đoàn thu qua lương hàng tháng (tiền mặt hoặc chuyển khoản) sau khi có ý kiến thỏa thuận của đoàn viên.

Trong trường hợp này, số thu đoàn phí công đoàn phải có xác nhận của phòng kế toán đơn vị và có danh sách chi tiết đoàn viên đóng đoàn phí.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,925

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn