Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT: Ngưng hiệu lực Thông tư 08/2022 về đấu thầu qua mạng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
08/08/2022 11:32 AM

"Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT ngưng hiệu lực của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐTThông tư 10/2022/TT-BKHĐT liên quan đến đấu thầu qua mạng. Vậy trong thời gian ngưng hiệu lực thì áp dụng văn bản nào?" - Tùng Lâm (Đà Nẵng)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 ngưng hiệu lực của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT: Ngưng hiệu lực Thông tư 08/2022 về đấu thầu qua mạng

Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT: Ngưng hiệu lực Thông tư 08/2022 về đấu thầu qua mạng

Ngưng hiệu lực Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT về đấu thầu qua mạng

Cụ thể, đối với Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT:

Ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/9/2022, trừ quy định về lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần quy định tại khoản 1 Điều 37 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

Ngưng hiệu lực quy định về lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần quy định tại khoản 1 Điều 37 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT từ ngày 01/8/2022 đến ngày 01/01/2023.

Còn đối với Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT: Ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/9/2022.

Áp dụng văn bản nào khi ngưng hiệu lực Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT?

Trong thời gian ngưng hiệu lực của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐTThông tư 10/2022/TT-BKHĐT, các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định sau đây tiếp tục có hiệu lực thi hành:

- Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

- Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

- Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

- Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.

- Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

- Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

- Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT.

- Các Điều 7, 8, 9, 10 và 13 Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

- Khoản 4 Điều 8 Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Quy định chuyển tiếp với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần

Đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 01/01/2023, việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hồ sơ mời thầu đã phát hành và các quy định của pháp luật có hiệu lực tương ứng tại thời điểm đó;

Kể từ ngày 01/01/2023, gói thầu đã phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trên cơ sở bảo đảm lộ trình quy định tại Điều 37 của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

Trong trường hợp này, người có thẩm quyền không phải điều chỉnh lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2022.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 61,086

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn