Bổ sung quy định chia sẻ tài liệu số trong hoạt động thư viện

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Như Mai
08/08/2022 09:29 AM

“Tôi nghe nói vừa bổ sung quy định về chia sẻ tài liệu số trong các hoạt động của thư viện. Vậy việc chia sẻ tài liệu số này được thực hiện như thế nào?” - Câu hỏi của chị Quỳnh Nga đến từ Bình Phước.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL ngày 04/8/2022 hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin, trong đó, bổ sung quy định chia sẻ tài liệu số trong hoạt động của thư viện so với quy định hiện hành.

Bổ sung quy định chia sẻ tài liệu số trong hoạt động thư viện

Bổ sung quy định chia sẻ tài liệu số trong hoạt động thư viện (Hình từ Internet)

Bổ sung quy định chia sẻ tài liệu số trong các hoạt động của thư viện

Cụ thể, Điều 7 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL quy định về phương thức chia sẻ tài liệu số trong hoạt động thư viện như sau:

- Căn cứ nhu cầu sử dụng tài liệu số hằng năm của người sử dụng, thư viện xây dựng danh mục tài nguyên thông tin, kế hoạch liên kết, chia sẻ tài liệu số đến các thư viện, điểm phục vụ trên địa bàn.

- Tiếp nhận xuất bản phẩm, mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu, tài liệu số, tài nguyên thông tin mở, tài nguyên thông tin thuộc về công chúng, sản phẩm thông tin thư viện ở dạng số do thư viện thực hiện và tài nguyên thông tin trực tuyến có giá trị khác.

Việc bổ sung tài liệu số phải bảo đảm tính tương thích về mặt kỹ thuật để các điểm luân chuyển thuận tiện trong việc khai thác, sử dụng. Tài liệu số được lựa chọn để chia sẻ không thuộc tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Việc chia sẻ tài liệu số tuân thủ cơ chế liên thông thư viện theo quy định tại Nghị định 93/2020/NĐ-CP.

Thư viện thực hiện chia sẻ tài liệu số có trách nhiệm:

- Hướng dẫn cho người phụ trách điểm luân chuyển truy cập, bảo quản, bảo mật và khai thác tài liệu số phục vụ người sử dụng;

- Yêu cầu người phụ trách điểm luân chuyển thống kê mức độ sử dụng tài nguyên thông tin của người sử dụng;

- Tổng hợp kết quả sử dụng của các điểm luân chuyển làm căn cứ xây dựng danh mục dự kiến chia sẻ tiếp theo.

Luân chuyển tài nguyên thông tin

Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL còn điều chỉnh quy định về luân chuyển tài nguyên thông tin (hiện nay là hoạt động luân chuyển tài liệu theo quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL).

Theo Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL hình thức luân chuyển tài nguyên thông tin bao gồm:

- Luân chuyển đến các điểm ngoài trụ sở thư viện đối với các tài nguyên thông tin là tài liệu in, tài liệu viết tay, tài liệu nghe, nhìn, tài liệu vi dạng gồm vi phim, vi phiếu, tài liệu đặc biệt cho người khuyết tật và các tài liệu dạng vật chất khác (thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL).

Khoản 2 Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL quy định việc luân chuyển tài nguyên thông tin được thực hiện như sau:

- Xây dựng kế hoạch, lựa chọn địa điểm luân chuyển, ưu tiên đối với các điểm xa trung tâm, điểm có thư viện huyện, xã, các tủ sách khu dân cư, nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, các trường học và các điểm khác có phục vụ sách, báo cho cộng đồng gặp khó khăn về tài nguyên thông tin hoặc nhu cầu của người dân về sử dụng thư viện cao;

- Lựa chọn tài nguyên thông tin là tài liệu in để thực hiện luân chuyển theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL và không đồng thời là tài nguyên thông tin được lựa chọn để phục vụ lưu động theo quy định tại Điều 5 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL;

- Thời gian luân chuyển tài nguyên thông tin nhiều nhất là 06 tháng với 01 điểm luân chuyển.

Đối với các điểm luân chuyển ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, thời gian luân chuyển tài nguyên thông tin do thư viện thực hiện luân chuyển quyết định nhưng phải bảo đảm tính lưu thông trong phục vụ tài nguyên thông tin tại các điểm luân chuyển; (Quy định mới bổ sung)

- Thực hiện bàn giao tài nguyên thông tin cho điểm luân chuyển, thư viện có trách nhiệm:

+ Lập biên bản bàn giao tài nguyên thông tin luân chuyển theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL; cung cấp danh mục tài nguyên thông tin đã bàn giao cho người phụ trách điểm luân chuyển;

+ Hướng dẫn cho người phụ trách điểm luân chuyển về phương pháp tổ chức, bảo quản tài nguyên thông tin và phục vụ người sử dụng;

(Hiện hành, hướng dẫn cho nhân viên tại điểm luân chuyển về phương pháp tổ chức tài liệu).

+ Yêu cầu người phụ trách điểm luân chuyển thực hiện đánh giá mức độ sử dụng tài nguyên thông tin và nhu cầu của người sử dụng;

+ Tổng hợp kết quả sử dụng tài nguyên thông tin của các điểm luân chuyển làm căn cứ xây dựng danh mục tài nguyên thông tin dự kiến luân chuyển tiếp theo cho từng điểm luân chuyển.

- Thực hiện kiểm kê số lượng, thống kê tài nguyên thông tin bị hư hại, bị mất để có phương án phục chế, thanh lọc theo quy định. Tài nguyên thông tin bị hư hại không còn khả năng phục chế hoặc bị mất được đưa vào danh mục đề nghị thanh lọc theo quy định của pháp luật.

- Luân chuyển thông qua không gian mạng đối với tài nguyên thông tin là tài liệu số (thực hiện theo quy định về chia sẻ tài liệu số tại Điều 7 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL nêu trên).

Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 01/10/2022 thay thế Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL.

>>> Xem thêm: Trong thư viện trường học, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động bảo quản tài nguyên thông tin là gì?

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,069

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn