Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
30/07/2022 17:20 PM

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến là nội dung tại Công văn 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022 về triển khai Quyết định 766/QĐ-TTg thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến (Hình từ Internet)

Cụ thể, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến,

Trong đó khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính, dịch vụ công tại Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022.

Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ còn giao thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn cho bộ, ngành, cơ quan, địa phương tại mục 6.3 chuyên mục hỗ trợ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các bộ, cơ quan ngang bộ có Hệ thống cung cấp dịch vụ công tập trung tích hợp, đồng bộ các dữ liệu phân theo từng địa phương, cấp hành chính, cơ quan, đơn vị của các Hệ thống như:

+ Đăng ký doanh nghiệp; 

+ Quản lý đầu tư nước ngoài;

+ Giấy phép lái xe; 

+ Giấy phép kinh doanh vận tải; 

+ Cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô; 

+ Hộ tịch điện tử;

+ Lý lịch tư pháp; 

+ Đăng ký, cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh,… với Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ đánh giá các nhóm chỉ số theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022.

- Thực hiện chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu thủ tục hành chính giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Riêng các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trước ngày 10/8/2022,

Làm cơ sở thống nhất mã loại giấy tờ trên toàn quốc phục vụ kết nối, chia sẻ, tái sử dụng kết quả số hóa theo đúng quy định tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP.

- Phân quyền quản trị, vận hành Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp cho người đứng đầu, lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc thông qua tài khoản quản trị cấp cao của bộ, ngành, địa phương đã được cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Xem thêm tại Công văn 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022.

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,519

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn