Tiếp tục phân bổ kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2022 đến ngày 28/6

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
30/06/2022 15:58 PM

Ngày 28/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 80/NQ-CP về việc phân bổ, cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Tiếp tục phân bổ kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2022 đến ngày 28/6

Tiếp tục phân bổ kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2022 đến ngày 28/6 (Hình từ Internet)

Theo đó, Chính phủ cho phép các bộ, cơ quan, địa phương được tiếp tục phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 đến ngày 28/6/2022.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan trung ương, địa phương liên quan báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, điều chỉnh số vốn ngân sách trung ương năm 2022 đến ngày 28/6/2022 chưa phân bổ hết theo quy định.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương báo cáo kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán, xây dựng dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2023 của các địa phương theo đúng quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân chậm trễ và không hoàn thành việc phân bổ chi tiết, giải ngân vốn đầu tư công do nguyên nhân chủ quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2022.

Xem thêm tại Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 28/6/2022.

>>> Xem thêm: Biểu mẫu mới nhất Báo cáo về việc thực hiện vốn đầu tư các dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ngân sách nhà nước (do Quốc hội quyết định)?

Kế hoạch đầu tư công là gì? Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công được thực hiện như thế nào? Trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?

Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm được quy định như thế nào? Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công gồm những gì?

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,259

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn