Tổng hợp 13 Luật thông qua trong năm 2022 (dự kiến)

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
30/06/2022 11:52 AM

Dưới đây là tổng hợp 13 luật dự kiến thông qua trong năm 2022, trong đó, tính tới thời điểm hiện tại đã có 6/13 luật được thông qua.

Cụ thể, 13 luật mà Quốc hội dự kiến thông qua bao gồm:

1. Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2022

Luật này được thông qua ngày 11/01/2022 tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, khóa XV.

2. Luật Cảnh sát cơ động 2022

Luật Cảnh sát cơ động 2022 được thông qua ngày 14/6/2022, gồm 5 chương, 33 điều thay thế Pháp lệnh Cảnh sát cơ động.

3. Luật Điện ảnh 2022

Luật Điện ảnh 2022 được thông qua ngày 15/6/2022 gồm 8 chương, 50 điều.

4. Luật Thi đua, khen thưởng 2022

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 được thông qua ngày 15/6/2022 có bố cục gồm 8 Chương, 96 Điều quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng.

5. Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 được thông qua ngày 16/6/2022 gồm 157 điều.

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

6. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 được thông qua ngày 16/6/2022.

Tổng hợp 13 Luật thông qua năm 2022

Tổng hợp 13 Luật thông qua năm 2022

Ngoài ra, trong kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) Quốc hội sẽ thông qua các dự án luật sau đây:

7. Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Vừa được bổ sung tại Nghị quyết 50/2022/QH15

8. Luật Dầu khí (sửa đổi)

9. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

10. Luật Thanh tra (sửa đổi)

11. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Vừa được đổi tên tại Nghị quyết 50/2022/QH15

12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

13. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

>>Xem thêm: 12 Luật được thông qua vào năm 2023 (dự kiến)

Căn cứ:

- Nghị quyết 17/2021/QH15;

Nghị quyết 07/2021/UBTVQH15;

- Nghị quyết 11/2021/UBTVQH15;

- Nghị quyết 16/2022/UBTVQH15;

- Nghị quyết 50/2022/QH15.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,945

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn