Một số điểm mới trong dự án Luật Giá sửa đổi

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
10/06/2022 16:54 PM

Bộ Tài chính đang dự thảo dự án Luật Giá (sửa đổi), trong đó có một số nội dung đáng chú ý sau:

Một số điểm mới trong dự án Luật giá sửa đổi

Một số điểm mới trong dự án Luật giá sửa đổi (Ảnh minh họa)

1. Sửa đổi quy định về hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá

- Theo dự thảo hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc Danh mục do Chính phủ quy định.

Hiện nay, Luật Giá 2012 quy định rõ danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá.

- Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung quy định: “Trong trường hợp khẩn cấp do thiên tai, dịch bệnh hoặc các trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; trên cơ sở đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quyết định hàng hóa, dịch vụ không thuộc Danh mục để áp dụng trong thời hạn nhất định”.

2. Bổ sung hàng hóa do Nhà nước định giá

Cụ thể, dự thảo đã bổ sung hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu, có tính chất độc quyền trong mua bán và không thể thay thế vào nhóm hàng hóa do Nhà nước định giá.

3. Bổ sung nguyên tắc hiệp thương giá

Nguyên tắc hiệp thương giá được quy định tại dự thảo như sau:

- Các đối tượng đề nghị hiệp thương phải là doanh nghiệp mua, bán hàng hóa, dịch vụ đáp ứng quy định tại Điều 26 Luật Giá 2012.

- Việc tiếp nhận, tổ chức hiệp thương được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ; cả 2 bên đều phải có văn bản đề nghị hiệp thương.

- Quá trình hiệp thương phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch.

4. Bổ sung quy định về hàng hóa phải kê khai giá

Theo dự thảo thì hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá bao gồm:

- Hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá;

- Hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quy định khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu, giá tham chiếu;

- Một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu;

- Một số hàng hóa, dịch vụ tại địa phương.

Hiện nay, danh mục hàng hóa phải kê khai giá do Chính phủ quy định.

5. Bổ sung quy định các tổ chức, cá nhân phải thực hiện niêm yết giá

Theo đó, các tổ chức, cá nhân phải thực hiện niêm yết giá bao gồm:

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh (có quầy giao dịch và bán sản phẩm);

- Siêu thị, trung tâm thương mại, chợ theo quy định của pháp luật;

- Cửa hàng, cửa hiệu, ki-ốt, quầy hàng, nơi giao dịch thực hiện việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, các tổ chức, cá nhân phải niêm yết giá được quy định tại Nghị định của Chính phủ. Đồng thời, dự thảo đã bỏ đi đối tượng phải niêm yết giá là Hội chợ triển lãm có bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Xem chi tiết tại dự án Luật Giá sửa đổi.

Dự án Luật Giá sửa đổi

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,872

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn