“Làm sạch” dữ liệu tiêm chủng, triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin" COVID-19

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
23/04/2022 16:51 PM

Ngày 19/4/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn 1975/BYT-CNTT về việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin"

“Làm sạch” dữ liệu tiêm chủng, triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin" COVID-19

“Làm sạch” dữ liệu tiêm chủng, triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin" COVID-19 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

- Chỉ đạo thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo Công văn 1495/BYT-CNTT trước ngày 05/5/2022.

- Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn hoàn thành trước ngày 30/04/2022, cụ thể:

+ Rà soát và duy trì xử lý phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng COVID-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 và duy trì việc xử lý phản ánh theo Công văn 9458/BYT-CNTT.

+ Thực hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Công văn 1908/BYT-CNTT.

- Quán triệt người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm nếu thông tin tiêm chủng của người dân bị sai sót, ảnh hưởng đến việc cấp “Hộ chiếu vắc xin”.

- Lập danh sách cán bộ đầu mối phụ trách công tác tiêm chủng của Sở Y tế và CDC gửi về Bộ Y tế để phối hợp trong việc “làm sạch” dữ liệu và cấp “Hộ chiếu vắc xin”.

- Báo cáo kết quả triển khai các nội dung trên về Bộ Y tế trước ngày 06/5/2022.

Xem chi tiết tại Công văn 1975/BYT-CNTT ngày 19/4/2022.

Lý Hải

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,833

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn