Hủy bỏ chào bán trái phiếu: Quyền lợi của nhà đầu tư thế nào?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
06/04/2022 09:06 AM

Thời gian gần đây, nhiều tổ chức phát hành trái phiếu đã bị hủy bỏ chào bán trái phiếu. Vậy trường hợp đó thì quyền lợi của nhà đầu tư sẽ như thế nào?

Hủy bỏ chào bán trái phiếu: nhà đầu tư thế nào?

Hủy bỏ chào bán trái phiếu: nhà đầu tư thế nào? (Ảnh minh họa)

1. Trường hợp, thẩm quyền hủy bỏ chào bán trái phiếu?

Ủy ban Trái phiếu Nhà nước quyết định hủy bỏ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng trong các trường hợp sau đây:

- Hết thời hạn đình chỉ quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật Chứng khoán 2019 mà không khắc phục được những thiếu sót dẫn đến việc đình chỉ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng;

- Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng không đáp ứng được điều kiện về tỷ lệ tối thiểu số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn của tổ chức phát hành theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019;

- Đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng không đáp ứng được điều kiện về huy động đủ phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019.

Ngoài các trường hợp trên, đợt chào bán trái phiếu ra công chúng bị hủy bỏ theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Hủy bỏ chào bán trái phiếu, quyền lợi của nhà đầu tư thế nào?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Chứng khoán 2019, tổ chức phát hành phải thực hiện các công việc sau:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đợt chào bán trái phiếu ra công chúng bị hủy bỏ, Công bố việc hủy bỏ chào bán trái phiếu ra công chúng theo phương thức quy định tại khoản 3 Điều 25 Luật Chứng khoán 2019 và thu hồi trái phiếu đã phát hành;

- Hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ. Hết thời hạn này, tổ chức phát hành phải bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư theo các điều khoản đã cam kết với nhà đầu tư.

Như vậy, nếu hủy bỏ chào bán trái phiếu thì nhà đầu tư sẽ được tổ chức phát hành trái phiếu hoàn trả tiền trong thời hạn 15 ngày. Nếu quá thời hạn thì nhà đầu tư sẽ được bồi thường thiệt hại theo các điều khoản đã cam kết.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,246

Bài viết về

lĩnh vực Chứng khoán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn