Định mức giờ chuẩn giảng dạy của nhà giáo trong Quân đội

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
07/01/2022 17:18 PM

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 188/2021/TT-BQP về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ quốc phòng ban hành.

Định mức giờ chuẩn giảng dạy của nhà giáo trong Quân đội

Định mức giờ chuẩn giảng dạy của nhà giáo trong Quân đội (ảnh minh họa)

Đối với nhà giáo không giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý

Theo Điều 4 Thông tư 188/2021/TT-BQP, định mức giờ chuẩn đối với nhà giáo không giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý quy định như sau:

- Định mức giờ chuẩn trong năm học của nhà giáo:

+ Nhà giáo công tác tại các học viện, trường sĩ quan, trường đại học là 280 giờ chuẩn tương đương 840 giờ hành chính.

+ Nhà giáo công tác tại trường cao đẳng quân sự là 380 giờ chuẩn tương đương 1.140 giờ hành chính.

(Hiện nay, khoản 2 Điều 3 Thông tư 96/2017/TT-BQP quy định nhà giáo công tác tại các học viện, trường sĩ quan, trường đại học, trường cao đẳng là 270 giờ chuẩn).

+ Nhà giáo công tác tại trường trung cấp quân sự và các trường quân sự: Quân khu, quân đoàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh là 430 giờ chuẩn tương đương 1.290 giờ hành chính.

(Hiện nay nhà giáo của các trường trung cấp, trường quân sự quân khu, quân đoàn, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trường quân sự tỉnh, thành phố là 300 giờ chuẩn).

- Số giờ chuẩn trực tiếp giảng dạy trên lớp hoặc trực tuyến của nhà giáo không giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý phải đảm bảo tối thiểu 50% định mức quy định nêu trên.

- Nhà giáo trong thời gian thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo phân công, điều động của cấp có thẩm quyền được giảm trừ định mức giờ chuẩn theo tỷ lệ tương ứng với thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhà giáo trong thời gian nghỉ chữa bệnh, nghỉ thai sản được giảm trừ định mức giờ chuẩn theo tỷ lệ tương ứng với thời gian được nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động.

(Hiện nay không quy định đối với nhà giáo thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, trong thời gian nghỉ chữa bệnh, nghỉ thai sản. 

Thay vào đó Thông tư 96/2017/TT-BQP quy định nhà giáo trong thời gian tập sự, thử việc chỉ thực hiện tối đa 50% định mức giờ chuẩn quy định.)

Đối với nhà giáo giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý

- Định mức giờ chuẩn của nhà giáo giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức giờ chuẩn quy định đối với nhà giáo không giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý nêu trên, như sau:

+ Giám đốc, Hiệu trưởng, Chính ủy là 10%.

+ Phó Giám đốc, Phó Hiệu trưởng, Phó Chính ủy là 15%. 

+ Trưởng phòng và tương đương là 20%. 

+ Phó Trưởng phòng, Trưởng ban trực thuộc nhà trường và tương đương là 25%.

(Định mức giờ chuẩn của trưởng phòng và tương đương; Phó Trưởng phòng, Trưởng ban trực thuộc nhà trường và tương đương giảm 5% so với quy định hiện nay).

+ Chủ nhiệm khoa, Trưởng khoa là 60%; nếu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ là 45%; nếu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư chi bộ là 50%.

+ Phó Chủ nhiệm khoa, Phó Trưởng khoa là 70%; nếu giữ chức vụ Bí thư đảng ủy, Bí thư chi bộ là 55%; nếu giữ chức vụ Phó Bí thư đảng ủy, Phó Bí thư chi bộ là 60%.

(Hiện nay Thông tư 96/2017/TT-BQP quy định định mức giờ chuẩn của:

+ Chủ nhiệm khoa (tương đương) giữ chức vụ bí thư đảng bộ (chi bộ): 50%; giữ chức vụ Phó bí thư: 60%; còn lại: 70%.

+ Phó chủ nhiệm khoa (tương đương) giữ chức vụ bí thư đảng bộ (chi bộ): 60%; giữ chức vụ phó bí thư: 65%; còn lại: 75%.)

+ Trưởng bộ môn là 80%; nếu giữ chức vụ Bí thư chi bộ là 65%; nếu giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ là 70%.

+ Phó Trưởng bộ môn là 85%; nếu giữ chức vụ Bí thư chi bộ là 70%; nếu giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ là 75%.

(Hiện nay chỉ quy định định mức giờ chuẩn của chủ nhiệm bộ môn giữ chức vụ bí thư chi bộ, trợ lý khoa: 75%; chủ nhiệm bộ môn (không giữ chức vụ bí thư chi bộ): 80%.)

- Nhà giáo kiêm nhiệm nhiều chức vụ thì áp dụng định mức giờ chuẩn cho chức danh cao nhất đối với nhà giáo giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý.

- Số giờ chuẩn trực tiếp giảng dạy trên lớp hoặc trực tuyến của nhà giáo giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý phải đảm bảo tối thiểu 50% định mức giờ chuẩn quy định nêu trên.

- Giám đốc, Hiệu trưởng nhà trường quy định về định mức giờ chuẩn đối với các trường hợp kiêm nhiệm khác (nếu có) phù hợp với quy định nêu trên.

Ngoài ra, Thông tư 188/2021/TT-BQP quy định kết quả thực hiện định mức giờ chuẩn giảng dạy của nhà giáo trong Quân đội là căn cứ để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ trong năm học, xếp loại thi đua và giải quyết các chế độ có liên quan đối với nhà giáo; trường hợp chưa đủ định mức giảng dạy theo quy định, Giám đốc, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho phép xét bù giờ nghiên cứu khoa học sang giờ giảng dạy đến đủ định mức giờ chuẩn theo quy định.

Thông tư 188/2021/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/02/2022 và thay thế Thông tư 96/2017/TT-BQP.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,574

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn