Hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn y tế lao động

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
25/12/2021 10:08 AM

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 29/2021/TT-BYT ngày 24/12/2021 hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động.

Hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn y tế lao động

Hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn y tế lao động (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ Y tế đã hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động như sau:

Đối tượng tham gia đào tạo:

Người làm công tác y tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh được quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, gồm:

- Bác sỹ;

- Bác sỹ y tế dự phòng;

- Cử nhân điều dưỡng;

- Y sỹ;

- Điều dưỡng trung học;

- Hộ sinh viên.

Nội dung đào tạo chuyên môn về y tế lao động:

- Tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động;

- Quản lý yếu tố có hại tại cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan đến nghề nghiệp;

- Sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc;

- Phòng chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc;

- An toàn thực phẩm và dinh dưỡng tại nơi làm việc;

- Truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc, nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại cơ sở sử dụng lao động;

- Quản lý hồ sơ vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động.

Yêu cầu cụ thể đối với nội dung đào tạo được thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 29/2021/TT-BYT.

Thời gian đào tạo chuyên môn về y tế lao động:

- Thời gian đào tạo lần đầu cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động tối thiểu là 40 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra đánh giá;

- Đào tạo cập nhật chuyên môn về y tế lao động được thực hiện 5 năm một lần kể từ ngày Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động lần đầu có hiệu lực với thời gian đào tạo cập nhật ít nhất bằng 50% thời gian đào tạo lần đầu, bao gồm cả thời gian kiểm tra đánh giá.

Hình thức đào tạo: Tập trung.

Cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động:

Cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động cho người tham dự đủ thời gian đào tạo tham khảo Mẫu Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 29/2021/TT-BYT để thực hiện thống nhất sau khi người tham gia đào tạo được kiểm tra, đánh giá đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật về giáo dục và quy chế đào tạo của cơ sở đào tạo.

Thông tư 29/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 06/02/2022.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,324

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn