Đề nghị xây dựng Luật Giao dịch điện tử sửa đổi

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
04/12/2021 10:11 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 152/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021, trong đó có nội dung đề nghị xây dựng Luật Giao dịch điện tử sửa đổi.

Đề nghị xây dựng Luật Giao dịch điện tử sửa đổi

Đề nghị xây dựng Luật Giao dịch điện tử sửa đổi (Ảnh minh họa)

Theo đó, Chính phủ thống nhất sự cần thiết, quan điểm, mục tiêu sửa đổi Luật Giao dịch điện tử nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Đồng thời, khắc phục bất cập trong thi hành Luật để có chính sách mới phù hợp. Không để khoảng trống pháp lý vì các công nghệ mới phát triển nhanh đang tác động đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Thúc đẩy các giao dịch điện tử tin cậy, an toàn, phù hợp với thông lệ quốc tế để thực hiện nhanh hơn và hiệu quả hơn quá trình chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Bên cạnh đó, Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến, hoàn thiện nội dung các chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật theo hướng:

- Mở rộng phạm vi điều chỉnh các giao dịch điện tử trong giao dịch thương mại, dân sự, kinh tế, tạo khung pháp lý ổn định cho các hoạt động giao dịch điện tử, bảo đảm tính khả thi, kiểm soát được.

- Bảo đảm các giao dịch điện tử an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong các giao dịch của các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân.

- Cần tháo gỡ các vướng mắc về các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu về thông tin cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công.

- Có lộ trình và giải pháp khả thi để thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước.

- Các chính sách về quản lý dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ số trực tuyến cần được phân tích kỹ tác động, phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật.

- Các chính sách được dự báo phù hợp với xu hướng phát triển thế giới, phù hợp với các cam kết quốc tế, thống nhất với pháp luật hiện hành và tránh chồng lấn về trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành.

- Rà soát các chính sách về nền tảng lớn, nền tảng đặc thù, nền tảng của nước ngoài sử dụng tại Việt Nam và có giải pháp tháo gỡ các vướng mắc.

- Rà soát các chính sách cụ thể trong Đề cương dự thảo Luật, hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động, bảo đảm tính khả thi của các chính sách mới, phù hợp và thống nhất với hệ thống pháp luật.

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết 152/NQ-CP được ban hành ngày 03/12/2021.

Lý Hải

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,852

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn